bancorex-neg
chambre-de-commerce-11
chambre-de-commerce-negativ

Zdjęcia wchodzące w skład jednej z prac – Architecture Bucareşti Daniel Knorra (26 zdjęć, każde 6.7 x 9.7 cm, 2005) – pokazywanej przez nas na wystawie Early Years w KW Institute for Contemporary Art w Berlinie. Zdjęcia zostały wykonane przez Nea Costicę, ulicznego fotografa, od kilkudziesięciu lat wykonującego portrety osób odwiedzających miejskie ogrody w Bukareszcie. Fotograf został wynajęty przez Knorra i poproszony o sportretowanie nowych budynków jakie pojawiły się w rumuńskiej stolicy – reprezentujących instytucjonalny i ekonomiczny rozwój miasta, w nowym historycznym kontekście po obaleniu Ceauşescu w 1989 roku. Nea Costică używa archaicznego sprzętu fotograficznego z lat 20., w którym nie stosuje się kliszy, a negatyw produkowany jest bezpośrednio na papierze. Pozytyw uzyskuje się poprzez prze-fotografowanie negatywu. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na podstawie dokładnych instrukcji Knorra.


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags: ,

Browse Timeline


Comments are closed.