the-exhibitionist-1

Czas wybudzić bloga z zimowej hibernacji. Zacznijmy od lektur, na początek chciałbym podzielić się swoim entuzjazmem na temat nowego magazynu, który to odkryłem podczas ostatnich dwóch tygodni spędzonych w Berlinie. THE EXHIBITIONISTjest specjalistycznym pismem wypełniającym niezagospodarowaną dotąd należycie niszę. Przeznaczone jest ono dla kuratorów, kustoszy i historyków sztuki zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością produkcji wystaw. Pismo tworzy zespół w którego skład wchodzi m.in. Maria Lind, Chus Martinez, Paul O’Neill, Hans Ulrich Obrist, Jens Hoffmann (redaktor naczelny), Okwui Enwezor i Carolyn Christov-Bakargiev. „Ekshibicjonista” podzielony jest na stałe działy – m.in. poświęcony historycznym kluczowym wystawom, przybliżający sylwetki pojedynczych kuratorów, jak i sekcje odnoszące się do typologii oraz aktualnych tendencji w produkcji wystaw. Jens Hoffmann, w słowie wstępnym wskazuje na dziedzictwo legendarnego francuskiego pisma kinematograficznego „Cahiers du cinema”, przełamującego dotychczasowe modele pisania o filmie, zakładając że nowy magazyn może odegrać podobnie doniosłą rolę w pogłębianiu refleksji teoretycznej na polu wystawiennictwa. Także w tym przypadku, w obliczu intensywnych debat na temat przyszłości profesji kuratora, jego powinności, etyki i granic kompetencji, kluczowe jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i pracy nad właściwym językiem pisania o właściwych dla tego zawodu strategiach i taktykach. W pierwszym numerze znajdują się m.in. retrospekcje dotyczące ostatniej edycji Documenta jako narzędzia do antycypowania „przyszłości myślenia”, sylwetka aktywnego w latach 70. amerykańskiego kuratora Samuela J. Wagstaffa, jak i wielogłos na temat ostatniej edycji Biennale Sztuki w Stambule. „The Exhibitionist” będzie ukazywać się dwa razy do roku, siedziba redakcji pisma mieści sie się w nowo powołanym do życia salonie wydawniczym/ galerii ARCHIVE KABINETT w Berlinie, przy Dieffenbachstrasse.


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags: ,

Browse Timeline


Comments are closed.