plakat05

Dzisiaj w Muzeum otwarcie kolejnej wystawy z cyklu Muzeum pro qm: plakat . Tym razem są to prace studia Fontarte, prowadzonego przez warszawskich projektantów Artura i Magdę Frankowskich. Na wystawę składają się głównie projekty które nie trafiły do szerszej dystrybucji (będące próbami materiału i druku), jak i nowe plakaty do hipotetycznych wystaw w przyszłym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. U góry jeden z nich. Jest to, mam nadzieję, początek naszej współpracy nad serią plakatów z przyszłości, projekt który łączy w sobie upodobanie do typografii, science-fiction i krytyki instytucjonalnej. Ma on w sobie coś z ducha projektu z Yane Calovskim i Hristiną Ivanoską Oskar Hansen’s Museum of Modern Art sprzed kilku lat, który złożony był z 12 plakatów, do wystaw które mogłyby odbyć się w niewybudowanym muzeum Hansena w Skopje …


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags:

Browse Timeline


Comments are closed.