pedro

Z wizytą w jednej z trzech pracowni Pedro Reyesa. W tej przy ulicy o wdzięcznej nazwie Amsterdam, Pedro pracuje nad kukiełkowym sitcomem zatytułowanym Baby Marx , którego pierwszą część zaprezentowano na triennale w Jokohamie. „Somewhere, sometime in the XXIst century a wise man said history had ended and ideology was to be no more. Lost forgotten theories of fancy social utopias now rest in oblivion…”.


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags: ,

Browse Timeline


Comments are closed.