clui

Zdjęcie z bazy fotograficznej amerykańskiej organizacji artystyczno-badawczej (z naciskiem na ten drugi przymiotnik) Center for Land Use Interpretation – autentyczny znak gdzieś na amerykańskim pustkowiu. CLUI użyło go na swoich promocyjnych pocztówkach. Absolutely convincing, absolutely conceptual …


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags: , ,

Browse Timeline


Comments are closed.