Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Basia Ba˝da: Fala unosi i wlecze
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Basia Ba˝da: Fala unosi i wlecze

Basia Ba˝da: Fala unosi i wlecze

22.02.2019-14.04.2019
Galeria Sztuki Wspˇ│czesnej BWA, Katowice


Basia Ba˝da jest artystk▒ sztuk wizualnych. Studiowa│a malarstwo na Akademii Sztuk Piŕknych w Poznaniu. W swojej twˇrczoÂci du┐▒ uwagŕ przywi▒zuje do problematyki cia│a i gender. Potrafi │▒czyŠ kicz z tradycj▒ rzemios│a artystycznego. Skupia siŕ na idei stawania siŕ, swoimi pracami podkreÂla ci▒g│y proces konstytuowania siŕ osoby. Swoje stanowisko wyra┐a poprzez pozornie rozchwian▒ formŕ, odwo│ania do estetyki pop i komiksu, a tak┐e wykorzystanie tekstyliˇw i ubra˝ jako narzŕdzi konstruowania to┐samoÂci.

Na wystawie w Ma│ej Przestrzeni Galerii zaprezentowane zostan▒ realizacje Ba˝dy z ostatniej dekady oraz te, nowe, w ktˇrych artystka odchodzi od w▒tkˇw autorefleksyjnych, pozwalaj▒c sobie na patrzenie z szerszej perspektywy. Jak mˇwi kuratorka wystawy, Marta Lisok: „Bohaterk▒ nowej wystawy nie jest ju┐ sama Basia (znacz▒ce zdrobnienie, ktˇre jest te┐ jej pseudonimem artystycznym), a Ârodowisko, ktˇre modeluje zachowania, otoczenie wch│aniaj▒ce jednostkŕ.”

Wywiad z Mart▒ Lisok na temat dziesiŕciolecia Ma│ej Przestrzeni Galerii BWA (i nie tylko) mo┐ecie przeczytaŠ tutaj.

opracowanie: Adrianna Helena Mrowiec | na zdjŕciu: „Patyk”, Basia Ba˝da„Fala unosi i wlecze” – wystawa prac Basi Ba˝dy. Kuratorka Marta Lisok. Wystawa w Ma│ej Przestrzeni Galerii BWA. Wernisa┐ 22.02. (pi▒tek), godz. 18.00. Trwa do 14.04.

>>> wydarzenie na FB


Bilety:
1,50-5,50 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one