Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Najwa┐niejsza rzecz
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Najwa┐niejsza rzecz

Najwa┐niejsza rzecz

1.02.2019-17.03.2019
Galeria Miasta Ogrodˇw, Katowice


Gdyby dzi musia│ opuÂciŠ swˇj dom, co by ze sob▒ zabra│? Co zapewni│oby Ci przetrwanie, co pomog│oby Ci prze┐yŠ?

Takie pytania stawia projekt „Najwa┐niejsza rzecz”, o realizacjŕ ktˇrego w 2013 roku UNHCR poprosi│o fotografa Briana Sokola. Projekt oprˇcz stawiania wa┐nych pyta˝ poprzez zdjŕcia i s│owa obrazuje, jak trudne decyzje musz▒ podejmowaŠ rodziny zmuszone do opuszczenia swoich domˇw.

Na pocz▒tku przed obiektywem Briana stanŕli uchod╝cy z Sudanu, pˇ╝niej szklane oko fotografa obserwowa│o tu│aczy z Syrii, Mali i Republiki Žrodkowoafryka˝skiej. Dla tych pierwszych najwa┐niejsze by│y garnek, siekiera, dzban na wodŕ, czyli rzeczy dziŕki ktˇrym mogli przetrwaŠ wyczerpuj▒c▒ drogŕ. Natomiast dla Syryjczykˇw liczy│y siŕ przede wszystkim przedmioty o znaczeniu sentymentalnym. Malijczycy zabierali ze sob▒ rzeczy, ktˇry pozwala│y im zachowaŠ kulturow▒ to┐samoŠ, a Ci z Republiki Žrodkowoafryka˝skiej zabierali przedmioty codziennego u┐ytku.

opracowanie: Adrianna Helena Mrowiec | zdjŕcie: Brian Sokol„Najwa┐niejsza rzecz”, projekt artystyczny Briana Sokola, kurator wystawy Katarzyna úata. Wernisa┐ 1.02. o godz. 18.00 w Galerii Miasta Ogrodˇw (2. piŕtro). Trwa do 17.03.
>>> wystawa na miasto-ogrodow.eu
>>> wystawa na FB


Bilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one