Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Tchnienie
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Tchnienie

Tchnienie

8.02.2019-14.02.2019
Teatr Miejski w Gliwicach, Gliwice


Przez jednych wyczekiwane, u innych pojawia siŕ z przypadku. U jeszcze innych nie pojawia siŕ wcale – ze zrz▒dzenia losu, albo z w│asnego wyboru. Podobno Âwiat z nim jest diametralnie inny ni┐ ten sprzed niego. Dziecko.

Ona i on. M│odzi, samodzielni, wykszta│ceni. Ca│kiem nie╝le sobie daj▒ radŕ w zmiennych, ma│o stabilnych okolicznoÂciach. Przecie┐ takie jest ┐ycie, trzeba byŠ elastycznym. Co jednak dzieje siŕ, gdy do g│osu dochodzi biologia i zaczynaj▒ myÂleŠ o potomku? Zdecyduj▒ siŕ? Nie zdecyduj▒? Koniec ods│ony pierwszej.

Podobno na k│opoty i pojawiaj▒ce siŕ w zwi▒zku w▒tpliwoÂci najlepsze jest dziecko. Wszem i wobec panuje jednak przekonanie, ┐e o wczesnej ci▒┐y nie mˇwi siŕ nikomu. Nie wolno zapeszaŠ.

Teatr Miejski w Gliwicach – mimo ┐e peszy szczeroÂci▒ opowieÂci – nie zapesza. To bŕdzie historia mi│osna, ktˇra siŕ wydarza i nie wydarza jednoczeÂnie. Ka┐da scena mo┐e byŠ ostatni▒. Ka┐da scena mo┐e byŠ pierwsz▒. Zmiennych jest przecie┐ niesko˝czona iloŠ, a ludzi ponad siedem milionˇw. Kochaj▒ siŕ, rozstaj▒, zdradzaj▒, potem znowu │▒cz▒ w parŕ. Czasem ┐eni▒, czasem rozwodz▒. Albo wcale nie formalizuj▒ zwi▒zku. Znamy dziesi▒tki takich par i setki ods│on takich opowieÂci.

Tym razem jednak bŕdzie inaczej. W roli g│ˇwniej wyst▒pi brak pewnoÂci. Tchnienie to nie oddech. „Mo┐emy o tym porozmawiaŠ” – powie on (ona). „Ale nie robiŠ” – dopowie ona (on). Didaskalia uzupe│ni▒: „Sztuka powinna rozgrywaŠ siŕ w mieÂcie, w ktˇrym jest wystawiana. Wszelkie odniesienia w tekÂcie sugeruj▒ce inne miejsce powinny byŠ zmienione”.

Czy jesteÂmy w stanie z│apaŠ sens tej opowieÂci i nie spanikowaŠ? W 2013 roku „P│uca” Duncana Macmillana, na podstawie ktˇrych oparto gliwicki spektakl, otrzyma│y nagrodŕ The Off West End Theatre Awards (tzw. „Offies”) dla najlepszej sztuki niezale┐nej.

tekst: Magdalena GoÂciniak | zdjŕcie: Rados│aw Ka╝mierczak„Tchnienie” – Duncan Macmillan; prze│. Anna Gujska, re┐. Rafa│ Szumski, scengor. i kostiumy Aleksandra Grabowska, muz. Daniel Malchar. Wyst.: Alina Czy┐ewska, úukasz Kucharzewski, Daniel Malchar, Kamil Malchar.

Premiera: 8.02 (pi▒tek), godz. 19.00, ma│a scena

Pozosta│e spektakle w lutym:
9.02 (sobota), godz. 19.00
10.02 (niedziela), godz. 18.00
14.02 (czwartek), godz. 19.00
Wszystkie spektakle odbywaj▒ siŕ na ma│ej scenie Teatru Miejskiego

>>> Spektakl na stronie Teatru Miejskiego w Gliwicach


Bilety:
34 z│ i 29 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one