Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Ekoeksperymentarium
sobota 19.01.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Ekoeksperymentarium

Ekoeksperymentarium

15.11.2018-22.12.2018
Katowice


15 listopada na katowicki Rynek wprowadzi│a siŕ rodzina úaskotkˇw. Ich mieszkanie – Ekoeksperymentarium – jest otwarte dla ka┐dego, kto chcia│by siŕ dowiedzieŠ, jak sprawiŠ, by nasze domy by│y bardziej przyjazne dla Ârodowiska. Na weso│o, doÂwiadczalnie i praktycznie – takie zasady przyÂwiecaj▒ pomys│odawczyniom interaktywnej wystawy Joannie Studzi˝skiej i Ma│gosi »mijskiej z Mamy Projekt.

„Wyobrazi│yÂmy sobie rodzinŕ úaskotkˇw, mieszka˝cˇw Katowic, ktˇrzy pewnego dnia postanowili zmieniŠ swˇj dom i zwyczaje tak, ┐eby rodzinne ┐ycie sta│o siŕ prostsze i bardziej przyjazne dla planety. Chc▒ zu┐ywaŠ mniej wody i energii, produkowaŠ mniej Âmieci, a przy okazji uporz▒dkowaŠ mieszkanie i zaoszczŕdziŠ pieni▒dze” – t│umaczy Ma│gosia »mijska.

W efekcie katowiczanie zyskali przestrze˝ do ekoeksperymentˇw, ktˇre z powodzeniem mo┐na przenieŠ do w│asnych czterech k▒tˇw. Planowane jest nawet budowanie choinki z plastikowych torebek.

Ekoeksperymentarium powsta│o na Rynku (zbieg M│y˝skiej i Pocztowej).

tekst: Marta Ochman


„Ekoeksperymentarium” – wystawa na temat ekologii, realizowana w ramach COP24. Pokazuje jak upraszczaŠ ┐ycie, oszczŕdzaŠ czas i pieni▒dze, a tak┐e eliminowaŠ to, co zbŕdne czy niezdrowe. Wydarzeniu towarzysz▒ spotkania, warsztaty i pogadanki. Trwa od 15.11 do 22.12.

>>> Ekoeksperymentarium @ Fb
Bilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one