Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Ana LaÝns
sobota 19.01.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Ana LaÝns

Ana LaÝns

9.11.2018 | godz. 19.00
Filharmonia Žl▒ska, Katowice


Ana LaÝns jest opisywana jako jedna z najwa┐niejszych interpretatorek portugalskiej muzyki ostatnich lat. Artystka nale┐▒ca do nowego pokolenia stra┐niczek Fado wyst▒pi w listopadzie w Filharmonii Žl▒skiej w Katowicach. Przyjŕ│a ona zaproszenie Stowarzyszenia Mi│oÂnikˇw Portugalii „My Lisbon Story”, ktˇre promuje szeroko pojŕt▒ kulturŕ portugalsk▒ w Polsce.

Po 18 latach rozwijaj▒cej siŕ kariery i szeregu koncertˇw na ca│ym Âwiecie Ana LaÝns zagoÂci w Polsce, gdzie promowaŠ bŕdzie swˇj ostatni album „Portucalis”, okrzykniŕty najlepszym w jej karierze. Nie zabraknie jednak utworˇw z p│yt „Sentidos” i „Quatro Caminhos”. Lains wspˇ│pracuje z wybitnymi muzykami i autorami tekstˇw, takimi jak Mafalda Arnauth, Diogo Clemente, Luis Caracol czy Beto Betuk. Do wspˇ│pracy zaprosi│ j▒ tak┐e Boy George.

Fado to tradycyjna muzyka portugalska, ktˇra w 2011 roku zosta│a wpisana na Listŕ Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jako niematerialne dziedzictwo ludzkoÂci. Narodzi│a siŕ w XIX-wiecznych biednych dzielnicach portugalskich miast, przede wszystkim w lizbo˝skiej Alfamie i Mourarii.

Tradycyjne fado jest wykonywane przez jednego Âpiewaka, ktˇremu towarzysz▒ gitara portugalska i gitara klasyczna. Wyrˇ┐nia siŕ dwa podstawowe style tej muzyki – z Lizbony i z Coimbry. Ten drugi Âpiewaj▒ wy│▒cznie mŕ┐czy╝ni. Wspˇ│czesne fado wykonywane jest w domach fado, przede wszystkim w Lizbonie, ale tak┐e na wiŕkszych scenach, gdzie do podstawowego sk│adu instrumentˇw dochodz▒ inne – u Any LaÝns s▒ to perkusja, akordeon i pianino.

opracowanie: Agata Kŕdzia

>>> wydarzenie na filharmonia-slaska.eu
>>> koncert @ Fb
>>> Ana LaÝns @ Fb
>>> my-lisbon-story.blogspot.com

Bilety:
110 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one