Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Podziemny strumie˝
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Podziemny strumie˝

Podziemny strumie˝

2.08.2018-27.08.2018
Rondo Sztuki, Katowice


W jaki sposˇb prze│o┐yŠ muzykŕ na obrazy? – pytanie to stoi u podstaw wystawy prezentowanej w sierpniu w katowickim Rondzie Sztuki. W sztuce to, co piŕkne potrafi byŠ zarazem gro╝ne i przyjemne, zaskakuj▒ce i zrozumia│e, smutne i wywo│uj▒ce │zy szczŕÂcia. Ale czy emocje towarzysz▒ce muzyce mo┐na pokazaŠ? Jak pokazaŠ d╝wiŕk? Wystawa „Emocje w muzyce” to szereg pyta˝, na ktˇre odpowied╝ zawsze bŕdzie wy│▒cznie subiektywna i autorska.

Muzyka wywo│uje czŕsto fizjologiczne reakcje, nad ktˇrymi nie sposˇb zapanowaŠ, jak choŠby │zy, gŕsi▒ skˇrkŕ, czy ciarki na plecach. ArtyÂci zaproszeni do projektu towarzysz▒cemu Off Festivalowi za pomoc▒ rˇ┐norodnego medium (malarstwo, instalacje, technika w│asna) nakreÂlaj▒ wizualn▒ mapŕ dozna˝, ktˇrych mo┐na doÂwiadczyŠ w kontakcie z muzyk▒.

na zdjŕciu: praca Marka Rachwalika, olej na p│ˇtnie, 2018


„Podziemny strumie˝” – towarzysz▒ca Off Festivalowi wystawa w subiektywny i autorski sposˇb prˇbuje odpowiedzieŠ na pytania: w jaki sposˇb prze│o┐yŠ muzykŕ na obrazy? Udzia│ bior▒ Wilhelm Sasnal, Przemek Matecki, Bartosz Kokosi˝ski, Potencja (Karolina Jab│o˝ska, Tomek Krŕcicki, Cyryl Polaczek), Natalia Ba┐owska, Daria Malicka, Mi│osz Wnukowski, Marek Rachwalik, Natalia Rybka, Mateusz Kokot , Izabela úŕska, Gabriela Palicka, Bartek Buczek, Dominik Ritszel, Maciej Cholewa i in. Wernisa┐ 2.08 (czwartek), godz. 19.00. Potrwa do 27.08.

>>> wydarzenie na rondosztuki.plpo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one