Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | DKF Wysokich Obcasˇw: Thelma
wtorek 13.11.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
DKF Wysokich Obcasˇw: Thelma

DKF Wysokich Obcasˇw: Thelma

23.05.2018 | godz. 19.00
Kino Amok – Scena Bajka, Gliwice


W kinie Amok odbŕdzie siŕ kolejna ods│ona Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Wysokich Obcasˇw”. 23 maja na ekranie „Thelma” w re┐. Joachima Triera. Dodatkowo, wystarczy pojawiŠ siŕ z egzemplarzem magazynu Wysokie Obcasy, by uzyskaŠ zni┐kŕ na seans!

Pocz▒tek studiˇw w Oslo to dla m│odej kobiety pocz▒tek nowego ┐ycia. Po raz pierwszy rodzi siŕ w Thelmie mi│oŠ. Prze┐ywanie i uporz▒dkowanie zwi▒zanych z doros│oÂci▒ emocji komplikuje nie tylko nieustaj▒ca kontrola ze strony rodzicˇw – religijnych fanatykˇw. Okazuje siŕ, ┐e w Thelmie drzemi▒ ukryte, nadprzyrodzone si│y, ktˇre pozwalaj▒ bohaterce zmieniaŠ i kszta│towaŠ rzeczywistoŠ.

Intryguj▒ca i nieoczywista opowieŠ o nadprzyrodzonych mocach i najg│ŕbiej ukrytych pragnieniach. Fascynuj▒ce po│▒czenie Bergmanowskiego klimatu z kinem akcji na poziomie, ktˇrego nie powstydzi│by siŕ Stephen King. Thriller w znacznej mierze swoj▒ wiarygodnoŠ emocjonaln▒ zawdziŕcza odtwˇrczyni g│ˇwnej roli, Eili Harboe.

Po filmie odbŕdzie siŕ rozmowa, ktˇr▒ poprowadzi dr Ewa Fiuk – doktor filmoznawstwa, germanistka, wyk│adowczyni Uniwersytetu Jagiello˝skiego.

opracowanie: Agata Kŕdzia


„Thelma”(Dania, 2017), re┐. Joachim Trier. Obsada: Eili Harboe, Kaya Wilkis, Henrik Rafaelson i in.>>> wydarzenie na amok.gliwice.pl


Bilety:
18 z│ i 14 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one