Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Cz│owiek Non Fiction: Ostatni w Aleppo
czwartek 20.09.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Cz│owiek Non Fiction: Ostatni w Aleppo

Cz│owiek Non Fiction: Ostatni w Aleppo

17.05.2018 | godz. 19.00
Kino Kosmos, Katowice


W kinie Kosmos od niedawna trwa cykl zatytu│owany „Cz│owiek Non Fiction”. Jego organizatorzy stawiaj▒ sobie za cel zaprezentowanie odmiennych sposobˇw ukazania cz│owieka w przekazie niefikcjonalnym. W ramach wydarze˝ uczestnicy zastanowiaj▒ siŕ m.in. nad tym, czy filmowcy faktycznie mog▒ byŠ przezroczyÂci dla swoich bohaterˇw oraz jakie etyczne dylematy niesie filmowanie sytuacji kryzysowych.

Na majowym spotkaniu pokazany zostanie „Ostatni w Aleppo” – obraz w re┐yserii Ferasa Fayyada, przedstawiaj▒cy wolontariuszy Bia│ych He│mˇw przeszukuj▒cych gruzy zniszczonego w wyniku konfliktu zbrojnego syryjskiego miasta. Kieruj▒c siŕ zasad▒ neutralnoÂci i bezstronnoÂci uratowali oni do tej pory ponad 60 tys. mieszka˝cˇw Aleppo, najczŕÂciej wyci▒gaj▒c ludzi spod gruzˇw go│ymi rŕkami.

To w│aÂnie Khalid, Subhi i Mahmoud oraz inni cz│onkowie tej organizacji jako pierwsi wkraczaj▒ do zniszczonych wojn▒ budynkˇw, przeczesuj▒c ruiny i zgliszcza w poszukiwaniu martwych cia│ lub jakichkolwiek oznak ┐ycia. Decyzjŕ o pozostaniu w Aleppo podjŕli sami. I choŠ do tej pory pomogli tysi▒com ludzi, to codziennie zderzaj▒ siŕ z dylematem, czy ryzykowaŠ dalej ┐yciem, czy uciec z miasta, tak jak zrobi│o wielu innych ludzi.

W filmie Ferasa Fayyada poznajemy nie tylko ogrom zniszcze˝, jakich dokona│a wojna, ale rˇwnie┐ osobist▒ historiŕ zwyk│ych ludzi, ktˇrzy staj▒ siŕ prawdziwymi bohaterami masowej ludzkiej tragedii rozgrywanej na oczach ca│ego Âwiata.

Po filmie odbŕdzie siŕ dyskusja, ktˇr▒ poprowadzi Jaros│aw Makowski.

opracowanie: Agata Kŕdzia

>>> wydarzenie na kosmos.katowice.pl
>>> czytaj wiŕcej o cyklu


Bilety:
15 z│ i 13 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one