Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: Odbiorca sztuki jako krytyk
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: Odbiorca sztuki jako krytyk

Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: Odbiorca sztuki jako krytyk

17.05.2018 | godz. 17.00
Willa Caro, Gliwice


Od pocz▒tku roku, raz w miesi▒cu w Willi Caro poruszane by│y kwestie problematyzuj▒ce status sztuki wspˇ│czesnej. Czy sztuka – zgodnie z nietzschea˝skim postulatem – pozostaje poza dobrem i z│em? Czy istniej▒ argumenty przemawiaj▒ce za stosowaniem kryteriˇw etycznych w ocenie dzie│a sztuki?

W maju czas na ostatnie spotkanie z cyklu, zatytu│owane „Odbiorca sztuki jako krytyk – w kierunku krytyki etycznej”, podczas ktˇrego uczestnicy sprˇbuj▒ okreÂliŠ status odbiorcy sztuki.

Odbiorcy sztuki s▒ rˇ┐nie klasyfikowani. Nazywa siŕ ich ignorantami, odbiorcami naiwnymi, dewotami kulturalnymi o nastawieniu tradycjonalistycznym, mi│oÂnikami, prorokami ho│duj▒cymi tylko nowoÂciom, znawcami itd. Czy w sytuacji, gdy w sztuce poruszane s▒ wa┐ne zagadnienia moralne do w│aÂciwej oceny dzie│a wystarczy wysoki poziom znawstwa tradycji artystycznej? Jaka jest rˇ┐nica miŕdzy krytyk▒ Âwiatopogl▒dow▒ a ideologiczn▒? Dlaczego mo┐na oceniaŠ dzie│o sztuki pod wzglŕdem etycznym?

Spotkanie poprowadzi Joanna Winnicka-Gburek – autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury.

opracowanie: Agata Kŕdzia

>>> harmonogram spotka˝ na muzeum.gliwice.plBilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one