Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Power Of Diversity - The Crossing Lines Project
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Power Of Diversity - The Crossing Lines Project

Power Of Diversity - The Crossing Lines Project

19.05.2018 | godz. 21.30
Bytom


W maju, za spraw▒ teatru, Bytom stanie siŕ stolic▒ rˇ┐norodnoÂci. D│ugo wyczekiwany fina│ projektu Power of Diversity (Si│a Rˇ┐norodnoÂci), Crossing Lines/Bytom zaplanowano na 19 maja. Projekt jest organizowany w ramach programu Kreatywna Europa (Creative Europe). ú▒czy w sobie hip hop, rap oraz sztukŕ realizacji widowisk plenerowych. Bierze w nim udzia│ 10 instytucji i festiwali teatralnych z siedmiu krajˇw: Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Danii.

Realizacja wydarzenia przebiega│a w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmowa│ warsztaty teatralne organizowane przez ka┐d▒ z instytucji partnerskich w swoim mieÂcie. Te w Bytomiu odbywa│y siŕ w kwietniu i maju 2016 r. Prowadzili je artyÂci z Niemiec: Sigrun Fritsch, Luka Fritsch (Teatr PAN.OPTIKUM) i Robin Haefs (cz│onek zespo│u Rapucation), Nina Feyzi Shandi, Gitanjali Schmelcher. Prezentacja stanowi▒ca rezultat spotka˝ zosta│a zaprezentowana podczas 18. Miŕdzynarodowego Festiwalu Teatromania 2016 roku.

Trzy wybrane przez prowadz▒cych osoby z grupy warsztatowej z Polski zosta│y zaproszone do wspˇ│tworzenia wielkiego miŕdzynarodowego widowiska plenerowego. S▒ nimi Anna Orkisz, Bartek Gawŕcki i Karolina Grzegorzewicz. Produkcja wydarzenia odbywa│a siŕ we Freiburgu w siedzibie teatru PAN.OPTIKUM (lider projektu). Tam te┐ zosta│a zrealizowana jego premiera.

Europejskie tournÚe widowiska obejmuje wszystkie kraje bior▒ce udzia│ w projekcie. W bytomskim pokazie bŕd▒ braŠ udzia│ nie tylko uczestnicy projektu ze wszystkich krajˇw partnerskich (42 wykonawcˇw), ale tak┐e osoby uczestnicz▒ce w warsztatach w roku 2016, czyli blisko 30 m│odych adeptˇw sztuki z Bytomia.

Spektakl zostanie pokazany na Rynku.

opracowanie: Agata Kŕdzia


>>> power-of-diversity.eu
>>> wydarzenie na becek.pl


Bilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one