Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Marco Valente: Auand Story
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Marco Valente: Auand Story

Marco Valente: Auand Story

26.04.2018-10.06.2018
Katowice Miasto Ogrodˇw, Katowice


Podczas JazzArt Festivalu muzyki doÂwiadczaŠ mo┐na na rˇ┐nych p│aszczyznach. W ramach wydarzenia prezentowane s▒ tak┐e wystawy tematycznie z ni▒ zwi▒zane. Do po│owy czerwca w katowickim MieÂcie Ogrodˇw, w Galerii Engram mo┐na ogl▒daŠ wystawŕ niezale┐nej w│oskiej wytwˇrni p│ytowej Auand Records za│o┐onej przez Marco Valente w 2001 roku we w│oskim Bisceglie.

Wytwˇrnia pracuje z artystami przekraczaj▒cymi granice gatunkˇw. Promuje najciekawsze i najnowsze projekty w│oskiej sceny muzycznej i prezentuje je rˇwnie┐ miŕdzynarodowej publicznoÂci. Wielu artystˇw, ktˇrych nazwiska pojawiaj▒ siŕ w wytwˇrni, to laureaci tytu│u „Jazz Rising Star Of The Year” w tym, miŕdzy innymi Gianluca Petrella (2001), Francesco Bearzatti (2003), Cuong Vu ( 2006), Giancarlo Tossani (2006), Roberto Cecchetto (2007), Matteo Bortone (2015) i Filippo Vignato (2016).

opracowanie: Agata Kŕdzia | zdjŕcie: Rados│aw Ka╝mierczak (wernisa┐)


Auand Story – wystawa poÂwiŕcona niezale┐nej w│oskiej wytwˇrni p│ytowej Auand Records, za│o┐onej w 2001 r. przez Marco Valente we w│oskim Bisceglie. Mo┐na ogl▒daŠ j▒ w Galerii Engram do 10.06.

Wystawa zosta│a przygotowana w ramach 7. Katowice JazzArt Festival >>> czytaj wiŕcej


>>> wydarzenie na miasto-ogrodow.eu
>>> auand.com


Bilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one