Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Upiory
niedziela 17.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Upiory

Upiory

12.05.2018-24.05.2018
Teatr Zag│ŕbia, Sosnowiec


Skrzŕtnie ukrywana przez lata tajemnica. Horror. Krymina│. PrzypowieŠ o ko˝cu Âwiata. Ibsen i jego upiory znajduj▒ goÂcinn▒ scenŕ w Teatrze Zag│ŕbia w Sosnowcu, spektakl re┐yseruje Maciej Podstawny.

Henryk Ibsen, rocznik 1828, konsekwentnie walczy z upiorami wspˇ│czesnoÂci, eksploruj▒c rˇ┐nice miŕdzy pozorami a istot▒ spo│ecznego ┐ycia. Jego cel to wskazywanie fa│szu, podwa┐anie utartych bana│ˇw. Tu kompromis zawsze okazuje siŕ kompromitacj▒, a na pierwszy plan wychodz▒ egoizm i ob│uda. DoŠ rzec, ┐e po opublikowaniu „Upiorˇw” ┐aden ze skandynawskich teatrˇw nie mia│ odwagi wystawiŠ ich na repertuarowej scenie.

A zatem wyobra╝my sobie pustkowie w okolicach jednego z norweskich fiordˇw. Na nim rodzinny dom zacnego kapitana-szambelana Alvinga, w ktˇrym spotykaj▒ siŕ syn, ┐ona, pastor, s│u┐▒ca i przyjaciel rodziny. G│ˇwny bohater nie ┐yje od dekady, ale ka┐dy z aktorˇw rodzinnego dramatu uwik│any jest w tajemnice protoplasty. Mit idyllicznej familii pryska. Obna┐aj▒ siŕ konwenanse, fasady i przemoc patriarchalnego porz▒dku. Szumne has│a obro˝cy moralnoÂci eskaluj▒ napiŕcie. Obsesja walki z nieczystoÂci▒ trwa.

I nic to, ┐e w czasach odleg│ych od Ibsena dysponujemy ju┐ penicylin▒, a zbrukana krew naszych antenatˇw nie czyni nam krzywdy. Wszak i dzi o zmar│ych mˇwi siŕ dobrze albo wcale. Konsekwencje ich wystŕpkˇw katalizuj▒ karŕ, ktˇra spada na rodzinŕ. Ludzkie wyroki zawsze dokonuj▒ siŕ tu i teraz. Wszak chodzi o wartoÂci, normy, obyczaje spo│eczne, a jak powszechnie wiadomo, niedaleko pada jab│ko od jab│oni… Czy mo┐na odci▒Š siŕ od winy przodkˇw? Z uporem staraŠ siŕ budowaŠ nowy, lepszy Âwiat, bez upiorˇw?

tekst: Magda GoÂciniak | zdjŕcie: Maciej Stobierski


„Upiory” Henrik Ibsen; re┐yseria i adaptacja Maciej Podstawny, scenografia, kostiumy i Âwiat│o Mirek Kaczmarek; asystentka scenografa Marta Žniosek-Masacz, muzyka i opieka wokalna Ewa G▒dek-Rosiak, ruch sceniczny Miko│aj Karczewski.

Premiera 12.05.2018, godz. 18.00.
Kolejne pokazy w maju:
13.05, godz. 18.00
19.05, godz. 18.00
20.05, godz. 18.00
24.05, godz. 18.00

>>> „Upiory” na teatrzaglebia.plBilety:
30-40 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one