Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Co siˇdmy
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Co siˇdmy

Co siˇdmy

5.04.2018-28.04.2018
Galeria ZPAF, Katowice


W kwietniu w Galerii ZPAF Katowice pojawi siŕ wystawa Krzysztofa Go│ucha. Fotograf dotyka w swoich pracach tematu niepe│nosprawnoÂci. Przez siedem lat autor dokumentowa│ Ârodowisko osˇb z niepe│nosprawnoÂciami na terenie Žl▒ska. Zwie˝czeniem jego pracy jest ksi▒┐ka „Co siˇdmy”, ktˇrej promocja odbŕdzie siŕ podczas wernisa┐u wystawy.

Wed│ug statystyk co siˇdma osoba w spo│ecze˝stwie mo┐e byŠ okreÂlona jako niepe│nosprawna. Zaprezentowane na wystawie czarno-bia│e fotografie przedstawiaj▒ spojrzenie na cz│owieka, ktˇrego postrzegania nie warunkuje wy│▒cznie stan jego zdrowia czy intelektu. Zbieg nieszczŕÂliwych wypadkˇw podda│ osoby portretowane przez Krzysztofa Go│ucha ciŕ┐kiej ┐yciowej prˇbie. Pomimo wielkiego obci▒┐enia i trudˇw dnia codziennego, osoby te staraj▒ siŕ normalnie ┐yŠ.

Krzysztof Go│uch mieszka i pracuje w Knurowie. Absolwent Wydzia│u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Žl▒skiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Bia│ej, a tak┐e Uniwersytetu Žl▒skiego Instytutu Twˇrczej Fotografii w Opawie. Obecnie doktorant na tej┐e uczelni. Nagrodzony w miŕdzynarodowym konkursie uczelni artystycznych organizowanym przez Komisjŕ Europejsk▒ – „Breaking Stereotypes”. Dwukrotny stypendysta Marsza│ka Wojewˇdztwa Žl▒skiego w dziedzinie kultury. Cz│onek Zwi▒zku Polskich Artystˇw Fotografikˇw. Zajmuje siŕ fotografi▒ dokumentaln▒ i reporta┐ow▒.

opracowanie: Agata Kŕdzia | zdjŕcie: Krzysztof Go│uch„Co siˇdmy” – wystawa fotografii Krzysztofa Go│ucha. Tematem wystawy jest ┐ycie osˇb z niepe│nosprawnoÂciami. Kurator wystawy Micha│ Szalast. Wernisa┐ 5.04 (czwartek), godz. 18.30. Potrwa do 28.04.


>>> Krzysztofgoluch.com
>>> wydarzenie na zpaf.pl
>>> Galeria Katowice @ Fb

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one