Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Pod presj▒
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Pod presj▒

Pod presj▒

23.03.2018-27.03.2018
Teatr Žl▒ski, Katowice


Ta kobieta nie jest wariatk▒, ona jest nadwra┐liwa. A mo┐e jednak jest trochŕ szalona? Idealna matka. Idealna ┐ona. Idealna pracownica. Idealna przyjaciˇ│ka. Zawsze zadbana, taktowna, w dobrym humorze. Roztacza blask. I tylko czasem zachowuje siŕ w dziwny sposˇb. Znamy j▒ z kultowego filmu Cassavetesa, ale i pewnie z niejednej z prywatnych, mocno zawoalowanych ods│on ob│▒kania w d▒┐eniu do spe│nienia oczekiwa˝ spo│ecznych.

Oto kobieta pod presj▒.

Co w jej zachowaniu uwa┐ane jest za normŕ, co za ekscentrycznoŠ, a co sprawia, ┐e l▒duje w szpitalu dla umys│owo chorych? Jak krˇtka jest droga od akceptowalnej normalnoÂci do wymykaj▒cej siŕ spod kontroli nerwicy? Przecie┐ depresja uwa┐ana jest za chorobŕ XXI wieku – wed│ug bada˝ bŕdzie w 2030 roku najczŕÂciej diagnozowan▒ chorob▒ na Âwiecie. Trzy razy czŕÂciej cierpi▒ na ni▒ kobiety.

Kobiecie pod presj▒ przygl▒da siŕ Maja Kleczewska, laureatka m.in. Srebrnego Lwa z weneckiego Biennale Teatru za spektakl „WÂciek│oŠ”. W Teatrze Žl▒skim premierowo przedstawi j▒ widzom 23.03. Ta kobieta bŕdzie sob▒.

tekst: Magdalena GoÂciniak„Pod presj▒”; re┐yseria Maja Kleczewska, dramaturgia úukasz Chotkowski, scenografia MIKSS, kostiumy Konrad Parol, muzyka Cezary Duchnowski, zdjŕcia, Âwiat│o Kacper Fertacz. Wyst.: Anna Kadulska, Sandra Korzeniak, Ewa LeÂniak, Piotr Bu│ka, Andrzej Dopiera│a, Antoni Gryzik, Wies│aw Kupczak, Arkadiusz Machel, Marek Racho˝, Artur Žwiŕs, Andrzej Warcaba, Zbigniew Wrˇbel, Mateusz Znaniecki.

Celem „Pod presj▒” jest zrealizowanie filmu w teatrze na oczach widza. PublicznoŠ we╝mie udzia│ w rˇwnoleg│ych procesach. Bŕdzie przygl▒daŠ siŕ aktorom w ┐ywym planie, obserwowaŠ powstawanie filmu i jednoczeÂnie ogl▒daŠ film. >>> czytaj wiŕcej na teatrslaski.art.pl

Premiera 23 marca 2018, godz. 19.00, Du┐a Scena
Kolejne spektakle w marcu:
24 marca, godz. 19.00
25 marca, godz. 17.00
27 marca, godz. 19.00


Wydarzenia towarzysz▒ce:

24.03 sobota

Kino Kosmos
godz. 15.30 > „Kobieta pod presj▒” (USA, 1974), re┐. John Cassavetes
>>> czytaj wiŕcej na kosmos.katowice.pl


Teatr Žl▒ski
W tym dniu, po spektaklu, odbŕdzie siŕ spotkanie Dyskusyjnego Klubu Teatralnego „Wysokich obcasˇw”, ktˇre poprowadzi dziennikarz pisma, Mike Urbaniak.Bilety:
20-60 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one