Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Filip Dujardin: overview/przegl▒d
sobota 16.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Filip Dujardin: overview/przegl▒d

Filip Dujardin: overview/przegl▒d

23.02.2018-15.04.2018
Galeria Sztuki Wspˇ│czesnej BWA, Katowice


Belgijska fotografia nie jest szerzej znana w Polsce. Zreszt▒ nawet belgijskie malarstwo kojarzy siŕ jedynie z RenÚ Magritte’em. A szkoda, bo to ca│kiem interesuj▒cy obszar sztuk wizualnych. WÂrˇd samych fotografˇw mo┐emy znale╝Š wiele ciekawych postaci. Martine Franck, Harry Gruyaert, Filip Naudts, Dirk Braeckman to tylko kilka nazwisk, ktˇre – jeÂli kto wczeÂniej ich nie zna│ – warto zgooglowaŠ. Trudno wpisaŠ tŕ fotografiŕ w jak▒ jednolit▒ formu│ŕ, ale mo┐na zaryzykowaŠ stwierdzenie, ┐e to mieszanka dokumentu z jakim dziwnym, surrealistycznym twistem.

Podobnie jest z pracami Filipa Dujardina, ktˇrego wystawŕ poka┐e katowickie BWA. Belgijski twˇrca jest z wykszta│cenia historykiem sztuki. Jeszcze za czasˇw studenckich interesowa│ siŕ architektur▒, a szczegˇlnie dzia│alnoÂci▒ Jana-Alberta de Bondta, jednego z przedstawicieli tamtejszego modernizmu. Po studiach, jak typowy historyk sztuki, rozpocz▒│ pracŕ w muzeum, a jednoczeÂnie uczestniczy│ w wieczorowych kursach z fotografii na uniwersytecie w Gent. Tam obie pasje siŕ po│▒czy│y – Dujardin zaj▒│ siŕ fotografowaniem architektury.

Ale po dziesiŕciu latach dokumentalna formu│a go znudzi│a. Jak mˇwi: „Stopniowo narasta│a we mnie potrzeba manipulowania obrazami na coraz wiŕksz▒ skalŕ i w efekcie skupi│em siŕ na badaniu tego, jak dzia│a obraz i co mo┐na dziŕki niemu przekazaŠ”. Powoli Dujardin dochodzi│ do stylistyki, ktˇrej przyk│ady bŕdziemy mogli ogl▒daŠ w Katowicach. Po│▒czy│ ch│odne, analityczne obrazowanie znane z fotografii dokumentalnej z przedstawianiem architektury, ktˇra istnia│a tylko w jego wyobra╝ni. Najpierw robi zdjŕcia w rzeczywistych lokalizacjach, a pˇ╝niej na tych nienagannych technicznie obrazach dokonuje zmian.

Podobne prace przygotowa│ na wystawŕ w BWA, gdzie zobaczymy m.in. modyfikacje linii horyzontu na wielkoformatowych panoramach Katowic. Chocia┐ jako metoda pracy ingerencja w fotografiŕ nie jest niczym nowym, efekty dzia│a˝ Dujardina wydaj▒ siŕ ca│kiem ciekawe.

tekst: úukasz Bia│kowski | zdjŕcie: Filip Dujardin, ktwc 01, 2018„Overview/przegl▒d” – wystawa prac Filipa Dujardina. Wernisa┐ 23.02 (pt), godz. 18.00, wstŕp wolny. Wystawa potrwa do 15.04.

>>> filipdujardin.bepo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one