Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: PolskoŠ jako sytuacja w Âwiecie sztuki
sobota 16.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: PolskoŠ jako sytuacja w Âwiecie sztuki

Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: PolskoŠ jako sytuacja w Âwiecie sztuki

22.02.2018 | godz. 17.00
Willa Caro, Gliwice


Czym jest dzisiaj doÂwiadczenie polskoÂci? Z jakimi przekonaniami, obrazami i symbolami siŕ wi▒┐e? Jakie znaczenie dla artystˇw i odbiorcˇw sztuki wspˇ│czesnej ma pami੠o okresach, gdy priorytetowym zadaniem sztuki polskiej by│o raczej manifestowanie d▒┐e˝ niepodleg│oÂciowych a nie oddawanie siŕ poszukiwaniom nowych rozwi▒za˝ formalnych?

Do refleksji na ten temat zachŕcaj▒ organizatorzy cyklu wyk│adˇw i dyskusji w gliwickiej Willi Caro. Spotkanie 22 lutego poÂwiŕcone zostanie zagadnieniu polskoÂci w Âwiecie sztuki. Cyklowi „Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?” towarzysz▒ pytania o to, jakie zmiany na przestrzeni dziejˇw przesz│o rozumienie sztuki i pe│nionej przez ni▒ funkcji. Czy sztuka – zgodnie z nietzschea˝skim postulatem – pozostaje poza dobrem i z│em? Czy istniej▒ argumenty przemawiaj▒ce za stosowaniem kryteriˇw etycznych w ocenie dzie│a sztuki?

Do maja raz w miesi▒cu w Willi Caro poszukiwane s▒ odpowiedzi na wy┐ej wymienione pytania i szereg innych zagadnie˝ zwi▒zanych z tymi pojŕciami. Wyk│ady prowadzi Joanna Winnicka-Gburek – autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury.

opracowanie: Agata Kŕdzia

>>> harmonogram spotka˝ na muzeum.gliwice.plBilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one