Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Norman Leto: Nieistniej▒ce przestrzenie wystaw
sobota 16.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Norman Leto: Nieistniej▒ce przestrzenie wystaw

Norman Leto: Nieistniej▒ce przestrzenie wystaw

15.02.2018-8.04.2018
Katowice Miasto Ogrodˇw, Katowice


JeÂli we╝miemy twˇrczoŠ Zdzis│awa Beksi˝skiego, jej dziwny klimat i metaforykŕ, a potem przepuÂcimy j▒ przez kilka programistycznych algorytmˇw, to dostaniemy prace Normana Leto.

Zanim jeszcze sta│ siŕ szerzej znany, Leto czŕsto wspomina│, ┐e malarstwo Beksi˝skiego jest dla niego siln▒ inspiracj▒ (zainteresowani mog▒ zajrzeŠ do wydanej niedawno korespondencji miŕdzy dwoma twˇrcami). Nie ma co ukrywaŠ, ┐e dla wielu krytykˇw Beksi˝ski to synonim obciachu i efekciarstwa. Leto prˇbuje jednak dokonaŠ cudu i prze│o┐yŠ bombastyczn▒ atmosferŕ obrazˇw Beksi˝skiego na zupe│nie now▒ jakoŠ.

W dzia│alnoÂci Leto wiele rzeczy jest wymyÂlonych. Pocz▒wszy od jego pseudonimu (naprawdŕ nazywa siŕ úukasz Banach), po Âwiaty wykreowane w jego pracach. ChoŠ artysta pos│uguje siŕ wieloma mediami, w tym animacj▒ i wideo, to wspˇlnym mianownikiem dla wszystkich jest monitor. Nigdy nie ogl▒damy fizycznych obiektˇw jego autorstwa (chyba ┐e s▒ to wydruki kadrˇw z filmu), od pomys│ˇw Leto dzieli nas zawsze warstwa ekranu i doza umownoÂci. Nigdy nie wiemy, kiedy to, co pokazuje, jest zupe│nie na serio, a kiedy autor puszcza do nas oko. Jego realizacje zamieszkuj▒ wytworzone cyfrowo „bakterie”, dziwne ┐yj▒tka. W jego wczesnych pracach s▒ zaledwie zarysowane, ale zachowuj▒ siŕ jak ┐ywe, pod▒┐aj▒c za pozosta│ymi w osobliwych rytua│ach stadnych. W ostatnich ogl▒damy je w zbli┐eniach, „pod mikroskopem”.

Czy to jedynie „zremasterowana” wersja Beksi˝skiego, gdzie zamiast apokaliptycznych krajobrazˇw ogl▒damy coraz g│ŕbsze i g│ŕbsze poziomy cyfrowych „mikrobˇw”? Czy Leto przerˇs│ swojego mistrza i oferuje co wiŕcej ni┐ atmosferŕ tajemniczoÂci? Bŕdzie mo┐na to zweryfikowaŠ w Galerii Miasta Ogrodˇw.

tekst: úukasz Bia│kowski | na zdjŕciu: Norman Leto, „Bry│a ┐yciorysu Geraldine Chaplin”, wydruk na p│ˇtnie, 2009„Nieistniej▒ce przestrzenie wystaw” – wystawa prac Normana Leto. Koordynatorka wystawy Katarzyna úata. Wernisa┐ 15.02 (czw), godz. 18.00, potrwa do 8.04 (Galeria Miasta Ogrodˇw).>>> wydarzenie na miasto-ogrodow.eupo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one