Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: Religia sztuki
poniedzia│ek 17.12.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: Religia sztuki

Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?: Religia sztuki

18.01.2018 | godz. 17.00
Willa Caro, Gliwice


Czym jest religia sztuki? Nad aktualnoÂci▒ tego pojŕcia, okreÂlaj▒cego zjawisko zapocz▒tkowane w drugiej po│owie XVIII wieku, warto zastanowiŠ siŕ w odniesieniu do dzisiejszego Âwiata sztuki. Wˇwczas mˇwi│o siŕ o nim w kontekÂcie stopniowego zajmowania przez estetykŕ uprzywilejowanego miejsca, zastrze┐onego dla religii.

Pog│ŕbion▒ refleksjŕ na ten temat proponuj▒ organizatorzy nowego cyklu wyk│adˇw i dyskusji w gliwickiej Willi Caro. Spotkanie 18 stycznia poÂwiŕcone zostanie w│aÂnie religii sztuki. Cyklowi „Sztuka wspˇ│czesna poza dobrem i z│em?” towarzysz▒ pytania o to, jakie zmiany na przestrzeni dziejˇw przesz│o rozumienie sztuki i pe│nionej przez ni▒ funkcji. Czy sztuka – zgodnie z nietzschea˝skim postulatem – pozostaje poza dobrem i z│em? Czy istniej▒ argumenty przemawiaj▒ce za stosowaniem kryteriˇw etycznych w ocenie dzie│a sztuki?

Do maja raz w miesi▒cu w Willi Caro bŕd▒ poszukiwane odpowiedzi na wy┐ej wymienione pytania i szereg innych zagadnie˝ zwi▒zanych z tymi pojŕciami. Wyk│ady poprowadzi Joanna Winnicka-Gburek – autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury.

opracowanie: Agata Kŕdzia

>>> harmonogram spotka˝ na muzeum.gliwice.plBilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one