Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Kaj Dzias
poniedzia│ek 17.12.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka


Podobno u Romˇw nawet w najtrudniejszych chwilach gra muzyka. Rˇwnie┐ wtedy, gdy nie ma co jeŠ. »ycie staje siŕ dziŕki temu znoÂniejsze.

„Kaj Dzias”, spektakl teatru ta˝ca, powsta│ z inspiracji kultur▒ romsk▒. Twˇrcy siŕgaj▒ do idei cyganerii – tworzenia bohem artystycznych, wzajemnie inspiruj▒cych siŕ do twˇrczego dzia│ania. Magiŕ przeplataj▒ z dos│ownoÂci▒. To okazja, by przyjrzeŠ siŕ w│asnemu ┐yciu, spogl▒daj▒c na siebie przez pryzmat ┐ycia innych.

Ten barwny kola┐ muzyki, pieÂni, ta˝ca i tekstˇw o historiach Cyganˇw to inicjatywa Jakuba Margosiaka i Anny Miku│y, ktˇrzy na realizacjŕ projektu otrzymali stypendium artystyczne prezydenta Miasta Tarnowa. Wykonawcami s▒ aktorzy Living Space Theatre. Po spektaklu odbŕdzie siŕ rozmowa z publicznoÂci▒.

opracowanie: Karolina So│tysek


„Kaj Dzias” – spektakl teatru ta˝ca Living Space Theatre, re┐. Jakub Margosiak, muzyka Izabela P│achta/Monika Sta˝czyk (skrzypce), Kornel Uriasz/Marcin Pajor (akordeon), Mi│osz Potoczny (gitara); choreografia i wyk.: Natalia Dinges, Anna Miku│a, Grzegorz úabuda, Jakub Margosiak; scenografia i kostiumy Magdalena Paw, Ma│gorzata Cicho˝, Grzegorz úabuda; aran┐acja muzyczna Marcin S│onina.


Pokazy spektaklu:

9.11 czwartek > Teatr Korez
, Katowice, godz. 19.00

27.11 poniedzia│ek > MCK Ruda Žl▒ska, godz. 18.00
wydarzenie towarzysz▒ce:
25-26.11 sobota, niedziela, godz. 10.00-13.00 > warsztaty aktorsko-taneczne zako˝czone udzia│em w spektaklu
>>> czytaj wiŕcej o warsztatach

5.12 wtorek > Teatr Ta˝ca i Ruchu Rozbark, Bytom, godz. 19.00
wydarzenie towarzysz▒ce:
3-4.12 niedziela, poniedzia│ek, godz. 18.00-21.30 > warsztaty aktorsko-taneczne zako˝czone udzia│em w spektaklu
>>> czytaj wiŕcej o warsztatach
Koszt udzia│u w warsztatach: 40 z│. Obowi▒zuj▒ zapisy: contact@livingspacetheatre.com lub telefonicznie: 531 351751.
>>> livingspacetheatre.com


Bilety:
8 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one