Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
wtorek 12.11.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zgłoś imprezę   
  ultramaryna.pl  web 
Regulamin konkursu „UltraKamera”

§1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Ultramaryna s.c., z siedzibą w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerami 61329 oraz 61478, o numerze NIP 6342408486, zwana dalej „Organizatorem”.

§2 Termin konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 4 lipca 2008 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§3 Zasięg terytorialny konkursu
Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§5 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy nakręcić film, w którym znajdzie się 81. numer magazynu Ultramaryna (lipiec/sierpień 2008). Dodatkowo w konkursie wezmą udział filmy zawierające remake dowolnej sceny z filmu Terry’ego Gilliama „Las Vegas Parano”. Technika oraz rodzaj filmu są dowolne.

2. Film należy umieścić na jednym z serwisów gromadzących pliki wideo, dlatego nie powinien być dłuższy niż 3 min. i ważyć więcej niż 100MB. Następnie należy przesłać Organizatorowi drogą e-mailową na adres poczta@ultramaryna.pl link do filmu oraz:
- imię i nazwisko, - akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §8 regulaminu.

3. W szczególnym przypadku, po wcześniejszym skontaktowaniu się drogą e-mailową z Organizatorem, dopuszczona jest możliwość przekazania Organizatorowi materiału nagranego na płycie CD lub innym nośniku.

4. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów spełniających warunki z pkt. 1 i 2.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich prac w serwisie www.ultramaryna.pl.

§6 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
- Nagrody Główne to zestawy zawierające: egzemplarz książki „Lęk i odraza w Las Vegas” H. S. Thompsona (wyd. Niebieska Studnia 2008), film na DVD oraz płytę CD z muzyką.
- Nagrody Dodatkowe to dwudniowe karnety na Off Festival 2008 (Mysłowice, 8-9 sierpnia 2008 r.).

2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców przesyłką poleconą InPostu lub Poczty Polskiej na adres wskazany drogą e-mailową przez zwycięzcę konkursu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy o wygranej. Istnieje możliwość osobistego odbioru nagrody.

§7 Zasady przyznawania nagród
1. Nagrody Główne otrzyma pięciu Uczestników konkursu wybranych spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych od 4 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. Wyboru dokona trzech pracowników redakcji magazynu Ultramaryna.

2. Nagrody Dodatkowe otrzyma pięciu pierwszych autorów, którzy zgłoszą swoje filmy do konkursu, spełniając warunki zawarte w §5.

3. Nagrodę Specjalną otrzyma jeden Uczestnik, wyłoniony przez jury. Nagroda Specjalna zostanie przyznana za najlepszy remake sceny z filmu Terry’ego Gilliama „Las Vegas Parano”.

4. Jeden uczestnik Konkursu może wygrać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę Główną i/lub tylko jedną Nagrodę Dodatkową.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem w terminie 5 dni roboczych od zakończenia konkursu (5 września 2008 r.).

6. W odpowiedzi na informację o wygranej zwycięzca jest zobowiązany do przesłania e-mailem adresu, na który ma zostać przesłana nagroda, co stanowi warunek wysłania nagrody przez Organizatora.

7. W przypadku braku wskazania adresu przez zwycięzców konkursu w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, Nagroda Główna zostanie przyznana innemu Uczestnikowi.

8. Uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w miejsce nagrody rzeczowej przyznanej w konkursie.

§8 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla wypełnienia celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec jego Uczestników, polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania przechowywanych danych.

2. Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.

§9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane w okresie od 4 lipca do 8 września 2008 r. e-mailem lub w formie listownej na podany powyżej adres. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadomi reklamującego e-mailem lub w formie listownej. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji.

§10 Postanowienia końcowe
1. Nagrody w konkursie mają wartość nieprzekracząjącą 760,00 zł i zgodnie z obowiązującym prawem są zwolnione z podatku od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.).

2.Organizator nie zwraca żadnych kosztów związanych z konkursem.

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin konkursu jest do wglądu w siedzibie redakcji Ultramaryny, pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice oraz w serwisie internetowym www.ultramaryna.pl.>>> więcej o konkursie


teksty
MUZEUM HISTORII KOMPUTERÓW I INFORMATYKI: Uratowane spod wiaty
Na pierwszym planie pulpit operatora komputera Odra 1304 (rok prod. 1968), na drugim - komputer Odra 1305 (1975) wraz... >>>

PIOTR WÓJCIK: Śląskie crime story
Piotr Wójcik debiutuje właśnie jako autor kryminału „Wina”, który zaczyna cykl „Metropolia”... >>>

PAULINA PLIZGA: Od wodzisławskiego hasioka po paryskie trash couture
Tworzyła recyclart, zanim to było modne, choć nie chce definiować swoich projektów przez pryzmat trendów. Kiedy w... >>>

BARTOSZ PILAWSKI: Granice nie istnieją
W 2017 roku pokazał swoją pierwszą kolekcję. Dziś projektant i założyciel marki Pilawski ma za sobą prezentację w... >>>
komentarze: 1

JERZY JAN POŁOŃSKI: Nie pytaj mnie o cyrk
Obejmujący we wrześniu scenę Teatru Miejskiego w Gliwicach Jerzy Jan Połoński znany jest z tego, że nieignorującym... >>>

BARBARA RUPIK: Malarstwo zaklęte w filmie
Spośród ok. 2 tys. zgłoszeń prezentujących dorobek 366 szkół filmowych z całego świata do tegorocznego konkursu... >>>
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Upper Festival 2019
5.09.2019
Fest Festival 2019
26.08.2019
Off Festival 2019
9.08.2019
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2019
27.06.2019
Off Festival 2018
10.08.2018
Podziel się z resztą świata swoimi uwagami, zdjęciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zgłoś błąd na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrzeżone