Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Przegl▒d Polskiej Sztuki Wspˇ│czesnej Nowa Awangarda

18.01.2017 przez: Galeria Szyb Wilson

Fundacja Eko-Art Silesia oraz Galeria Szyb Wilson zapraszaj▒ do udzia│u w I Przegl▒dzie Nowa Awangarda, ktˇry odbywaŠ siŕ bŕdzie od 3 marca do 17 kwietnia 2017 r.á

Przegl▒d powsta│, by zapoznaŠ odbiorcˇw z aktualnymi tendencjami w polskiej sztuce oraz by promowaŠ nowych twˇrcˇw. Jego celem jest przede wszystkim zgromadzenie najciekawszych przyk│adˇw praktyk artystycznych, ktˇre mo┐na by okreÂliŠ mianem „Nowej Awangardy”.

Udzia│ w Przegl▒dzie mog▒ wzi▒Š zarˇwno artyÂci profesjonalni, jak i nieprofesjonalni, niezale┐nie od wieku i miejsca zamieszkania. Prace mog▒ byŠ wykonane w dowolnym medium i technice. Ta otwarta formu│a wydarzenia ma zapewniŠ szeroki wachlarz propozycji, nurtˇw, stylistyk.

Przegl▒d sk│ada│ásiŕ bŕdzie z czŕÂci konkursowej oraz wystawy zakwalifikowanych przez Jury prac. Dla jego uczestnikˇw bŕdzie to mo┐liwoŠ zaprezentowania swojej twˇrczoÂci licznemu gronu odbiorcˇw. Wyrˇ┐nieni artyÂci zostan▒ uhonorowani statuetkami Angelusˇw oraz nagrodami pieniŕ┐nymi. Przewiduje siŕ ponadto druk wydawnictwa z reprodukcjami wybranych prac, ktˇre znajd▒ siŕ na wystawie.

Do wziŕcia udzia│u w Przegl▒dzie konieczne jest wype│nienie i przes│anie na adres mailowy galeria@szybwilson.org za│▒czonego formularza technicznego. O decyzji Jury artyÂci zostan▒ powiadomieni za poÂrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny.

Szczegˇ│owe informacje dotycz▒ce Przegl▒du znajduj▒ siŕ w regulaminie na stronie:á
http://szybwilson.org/zobacz?item=290.KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one