Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

48 Hour Film Project Katowice

16.10.2013 przez: org

Projekt, jakim jest 48 Hour Film Project zawita do Katowice w 2013 roku: 15 - 17 listopad 2013. Filmowcy z ca│ej Polski bŕd▒ mieli okazjŕ zmierzyŠ siŕ ze sob▒ i sprawdziŠ, kto z nich zrobi najlepszy krˇtkometra┐owy film w 48 godzin. Zwyciŕzca bŕdzie walczyŠ z filmami z ca│ego Âwiata o tytu│ „Najlepszego Filmu 48 Hour Film 2013”.

Zarejestruj siŕ ju┐ dziÂ! IloŠ miejsc ograniczona.

W tym roku zespo│y bŕd▒ przyjmowane wed│ug zasady kto pierwszy, ten lepszy. Ekipy ktˇre nie zd▒┐▒ siŕ zarejestrowaŠ na czas, trafi▒ na listŕ oczekuj▒cych. JeÂli jaka ekipa siŕ wycofa, do uczestnictwa zaprosimy zespo│y z listy. Decyduje kolejnoŠ zg│osze˝. JeÂli konkurs spotka siŕ z du┐ym zainteresowaniem, i uda nam siŕ zorganizowaŠ dodatkowe miejsce na projekcje, powiadomimy ekipy z listy oczekuj▒cych.

Udzia│ w konkursie jest p│atny. Op│ata rejestracyjna na ca│▒ ekipŕ w Polsce wynosi od 130 PLN do 190 PLN. Podzia│ jest nastŕpuj▒cy:

- Wczesna rejestracja 130 PLN - do 21 pa╝dziernik (poniedzia│ek)
- Normalna rejestracja 150 PLN - do 5 listopad (wtorek)
- Pˇ╝na rejestracja 190 PLN - do 15 listopad (pi▒tek)

Wiŕcej na: http://www.48hourfilm.com/pl/katowice/KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one