Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Konkurs - Obiektywnie Âl▒skie IV edycja 2013

8.07.2013 przez: Konkurs_slsk

1 lipca 2013 r. ruszy│a IV edycja konkursu na najlepsze fotoreporta┐e i filmy o Žl▒sku „obiektywnie Âl▒skie”. Celem konkursu jest zaprezentowanie w obiektywie, w ciekawy i oryginalny sposˇb, Âl▒skiej kultury, tradycji, rˇ┐norodnoÂci oraz symboli charakterystycznych dla ca│ego wojewˇdztwa Âl▒skiego.

Tematem tegorocznej edycji jest has│o: „Žl▒sk, ktˇrego ju┐ nie ma - Žl▒sk, ktˇry bŕdzie”. Uczestnicy mog▒ je zaprezentowaŠ w formie: Fotoreporta┐u: sk│adaj▒cego siŕ z od 3-7 zdj੠lub/i Filmu: maks. 2 minutowego, realizowanego kamer▒ profesjonaln▒, amatorsk▒ lub komˇrk▒.

W jury konkursu zasiadaj▒: Lech Majewski (re┐yser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz), Adam Sikora (operator filmowy, re┐yser, fotograf, malarz), Jacek Joostberens (grafik, dr hab. sztuki, adiunkt w katedrze w Katedrze Sztuk Piŕknych i U┐ytkowych Wydzia│u Architektury Politechniki Žl▒skiej) oraz Marcin Meller (dziennikarz i publicysta). To oni wybior▒ najlepsze prace tegorocznej edycji.

Tradycyjnie zostanie rˇwnie┐ przyznana nagroda publicznoÂci, ktˇr▒ otrzyma fotoreporta┐ oraz film z najwy┐sz▒ liczb▒ „klikniŕŠ”.

Prace mo┐na nadsy│aŠ do 15 wrzeÂnia. Konkurs posiada swoj▒ stronŕ internetow▒ www.obiektywnieslaskie.pl, gdzie na bie┐▒co mo┐na ÂledziŠ nap│ywaj▒ce prace konkursowe, a tak┐e zobaczyŠ wszystkie fotoreporta┐e z poprzednich edycji.

Do wygrania s▒ m.in.: wycieczki do Brukseli ufundowane przez europos│a dra Marka Migalskiego, pobyty w leÂniczˇwkach ufundowane przez Regionaln▒ Dyrekcjŕ Lasˇw Pa˝stwowych w Katowicach, statyw Manfrotto, prenumeraty miesiŕcznika FOTO, obramowane prace dla laureatˇw konkursu, nagrody ksi▒┐kowe i wiele innych Najlepsze prace zostan▒ zaprezentowane w formie wystawy. Ponadto autorzy „najgryfniejszego” opisu fotoreporta┐u lub filmu otrzymaj▒ nagrodŕ

Konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie „Projekt Žl▒sk” we wspˇ│pracy z biurem europos│a dr. Marka Migalskiego. Projekt zosta│ dofinansowany ze Ârodkˇw bud┐etu wojewˇdztwa Âl▒skiego.KOMENTARZE:

2013-07-15 10:56 / *.internetdsl.tpnet.pl
Do wygrania rˇwnie┐ nagroda finansowa: │▒czna pula to 2000 PLN - nagroda Grand Prix film: 1000 PLN i Grand Prix fotoreporta┐: 1000 PLN!
Konkurs_slsk


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one