Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Žl▒skie. Zmiana. 2011 W│▒cz siŕ!

19.12.2011 przez: Žl▒skie.Zmiana

Czy dostrzegasz zmiany w swoim otoczeniu? Czy s▒ to zmiany na lepsze? B▒d╝ aktywnym recenzentem tego co siŕ dzieje w twoim regionie i w│▒cz siŕ do projektu Žl▒skie.Zmiana 2011.

W ramach projektu zachŕcamy do wysy│ania zdj੠przedstawiaj▒cych wszelkiego rodzaju zmiany, nowoÂci, budynki, miejsca, przeobra┐one starocie. Zmiany nie tylko te, ktˇre pojawi▒ siŕ w przestrzeni centrˇw miast. Zmiany istotne dla Ciebie. Zmiany zachodz▒ce na terenie wojewˇdztwa Žl▒skiego. Interesuj▒ nas ciekawe zjawiska, nowe rozwi▒zania, zmiany przyzwyczaje˝, nie tylko te widoczne na pierwszy rzut oka, takie jak budowa nowego dworca kolejowego czy muzeum.

Fotografie mog▒ byŠ wykonane dowolnym aparatem lub telefonem komˇrkowym. Akcja Žl▒skie.Zmiana 2011 W│▒cz siŕ! nie jest konkursem, dlatego nie trzeba szczegˇlnie skupiaŠ siŕ na walorach technicznych i artystycznych zdjŕŠ. Twoje zdjŕcia zasil▒ wirtualn▒ galeriŕ fotograficzn▒.

Na zdjŕcia czekamy do 5 lutego 2012. Mo┐esz je do nas przynieŠ, wys│aŠ poczt▒ lub mailem. Adres: Regionalny OÂrodek Kultury w Katowicach ul. PCK 19, 40-057 Katowice, e-mail: sekretariat@rok.katowice.pl. Szczegˇ│owe informacje uzyskaŠ mo┐na rˇwnie┐ pod nr telefonu 604 104221 lub 32 251 7563 oraz na stronie www.rok.katowice.pl.


Regionalny OÂrodek Kultury w Katowicach inicjuje fotograficzny projekt Žl▒skie.Zmiana to projekt, ktˇrego celem jest rejestrowanie zmian dotycz▒cych Žl▒ska i jego mieszka˝cˇw. Zmian rozumianych zarˇwno w kategoriach przestrzennych, infrastrukturalnych, publicznych, jak i spo│ecznych, symbolicznych, twˇrczych. Jednym z elementˇw projektu jest wystawa. Do udzia│u w pierwszej edycji zaproszeni zostali fotoreporterzy, ktˇrzy pierwsi zaproponowali swoj▒ interpretacjŕ zmian. Na wystawŕ sk│adaj▒ siŕ zdjŕcia Bartosza Barczyka, Grzegorz Celejewskiego, Dawid Chalimoniuka, Arkadiusza Goli, Arkadiusza úawrywia˝ca oraz Joanny Nowickiej.

Do udzia│u w projekcie zapraszamy rˇwnie┐ mieszka˝cˇw Žl▒ska. Akcja Žl▒skie.Zmiana.2011 W│▒cz siŕ!, w ramach ktˇrej, ka┐dy zainteresowany bŕdzie mˇg│ przes│aŠ swoje zdjŕcia przedstawiaj▒ce zmiany, bŕdzie uzupe│nieniem projektu. Nades│ane zdjŕcia stworz▒ wirtualn▒ galeriŕ. Fotografie publikowane bŕd▒ na bie┐▒co na stronie www.rok.katowice.pl oraz na Facebooku.
KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one