Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
wtorek 11.12.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Obiektywnie Žl▒skie - 2. edycja konkursu na fotoreporta┐ o Žl▒sku

13.07.2011 przez: Anna Kokolus

1 lipca ruszy│a druga edycja konkursu na fotoreporta┐ o Žl▒sku - Obiektywnie Žl▒skie, ktˇrego organizatorem jest stowarzyszenie „Projekt Žl▒sk”. Celem konkursu jest ukazanie w obiektywie bogactwa i rˇ┐norodnoÂci wojewˇdztwa Âl▒skiego. W tym roku proponujemy uczestnikom dwie kategorie tematyczne: Âl▒skie tradycyjne (zarˇwno w wymiarze kulturowym jak i historycznym) oraz Âl▒skie nowoczesne i postindustrialne. Zale┐y nam na prezentacji ca│ego wojewˇdztwa Âl▒skiego poczynaj▒c od Beskidˇw poprzez Gˇrny Žl▒sk, Žl▒sk Cieszy˝ski, Zag│ŕbie a┐ po Czŕstochowŕ. Uczestnicy mog▒ nadsy│aŠ swoje reporta┐e w iloÂci od 3 do 7 zdjŕŠ. Jury konkursowe w sk│adzie: Lech Majewski (re┐yser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz), Martyna Wojciechowska (dziennikarka, podrˇ┐niczka, redaktor naczelna National Geographic), Jacek Joostberens (doktor sztuki, adiunkt w katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury na Politechnice Žl▒skiej) wybierze 6 najlepszych prac (po 3 z ka┐dej kategorii).

Ponadto, podobnie jak w zesz│ej edycji, zostanie przyznana nagroda publicznoÂci, ktˇr▒ otrzyma fotoreporta┐ z najwy┐sz▒ liczb▒ „klikniŕŠ”. Nagrodami w konkursie s▒ m.in. tygodniowe wycieczki do Brukseli ufundowane przez Pos│a do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego. Wiŕcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie www.obiektywnieslaskie.pl . Prace mo┐na nadsy│aŠ do 18 wrzeÂnia 2011 roku.

Sponsorzy konkursu:
Art Desgin Studio, Manfrotto, Pose│ do Parlamentu Europejskiego dr Marek Migalski

Patroni medialni:
Empik com, Radio Katowice, TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Echo Miasta, Moje Miasto, Radio Piekary, TVS, MM Silesia, Foto Patroni instytucjonalni:
Zwi▒zek Polskich Artystˇw Fotografikˇw, Fotopolis, Žl▒skie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja Centrum Fotografii, Cieszy˝skie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Pozytyw, Bytomska Grupa Fotograficzna, Regionalny OÂrodek Kultury, Muzeum Historii Katowic, Centrum Kultury Katowice
KOMENTARZE:

2012-08-30 14:09 / *.internetdsl.tpnet.pl
warto wzi▒Š udzia│ w konkursie, Âwietne nagrody do wygrania i to jury...
aleczek


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one