Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

PR przy kawie

19.05.2011 przez: Wiceprezydent ds. PR AEGEE Katowice Katarzyna Pniak

Temat: Strategia PR w staraniach Katowic o miano ESK 2016
Termin: 26 maja, godz. 16.00
Miejsce: Cyferblat, ul. Damrota 6
GoŠ specjalny: Miros│aw Rusecki

Walka Katowic o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 trwa. Z ka┐dym dniem wzrasta napiŕcie, a oczekiwanie na czerwcowy werdykt staje siŕ coraz bardziej ekscytuj▒ce i bogate w zasoby adrenaliny. Czy Katowice pokonaj▒ konkurentˇw (Gda˝sk, Warszawŕ, Wroc│aw, Lublin) i dost▒pi▒ wraz z jednym z hiszpa˝skich miast zaszczytnego tytu│u? Czy niebanalny pomys│ na promocjŕ miasta zda egzamin? Czy Katowice na sta│e zagoszcz▒ na polskiej mapie kultury?

Odpowied╝ poznamy niebawem, ale zanim to nast▒pi bŕdziemy mogli ods│oniŠ kulisy strategii PR-owej stworzonej specjalnie w celu promocji miasta i drzemi▒cych w nim mo┐liwoÂci. Dowiemy siŕ jak przebiega│y dotychczasowe prace nad projektem, sk▒d czerpane by│y pomys│y i jak wygl▒da│a droga do ich realizacji. Poznamy historiŕ powstania projektu i wpiszemy swˇj udzia│ w tworz▒c▒ siŕ historiŕ Katowic. Nie mo┐e nas zabrakn▒Š, bo od nas samych zale┐na jest to┐samoŠ i przysz│oŠ miasta, w ktˇrym wiele siŕ robi dla dobra oraz promocji ca│ego regionu.
Wstŕp wolny


Temat: Recepta na PR - pytaj, poskrom swoj▒ ciekawoŠ i zdob▒d╝ pe│niŕ wiedzy
Termin: 11 kwietnia 2011, godz. 16.00
Miejsce: Klub Arkada, ul. Bogucicka 14 a
GoŠ: Marcin M│odo┐eniec (Prime PR)

Poniewa┐ w PR rz▒dzi obecnie idea zaanga┐owania (active engagement) AEGEE Katowice proponuje doŠ niekonwencjonaln▒ formu│ŕ spotkania w myÂl zasady: ty pytasz – my odpowiadamy. Propozycje pyta˝/ zagadnie˝, ktˇre Pa˝stwa interesuj▒ nale┐y przes│aŠ do 8 kwietnia (godz. 12.00) pod adres katowice@aegee.org, a nastŕpnie przyjŠ na spotkanie w ww. terminie.
Wstŕp wolny, kawa gratis!KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one