Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Telewizyjny Klub ESK - casting na prowadz▒cych program

15.03.2011 przez: Biuro ESK 2016 Katowice

24 marca na antenie TVP Katowice startuje nowy program Telewizyjny Klub ESK Katowice – wspˇlna inicjatywa TVP Katowice, Biura ESK 2016 Katowice, miasta Katowice i Metropolii Silesia.

Program bŕdzie prezentowa│ i promowa│ wydarzenia kulturalne na Žl▒sku w zwi▒zku ze staraniami Katowic o tytu│ Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Czasu zosta│o naprawdŕ niewiele, bo ju┐ 22 czerwca zapadnie decyzja, ktˇre z miast kandyduj▒cych ten zaszczytny tytu│ otrzyma. Czy bŕd▒ to Katowice? Jest szerokie grono osˇb (na portalu Facebook jest to niemal 11.500 osˇb!), ktˇre gor▒co wierz▒ w sukces Katowic, co tak┐e poka┐emy w naszym programie.

Ich tak┐e chcielibyÂmy zaprosiŠ do wspˇ│tworzenia i prowadzenia programu! Na castingu, ktˇry odbŕdzie siŕ 20 marca wybierzemy cztery osoby (dwie pary), ktˇre bŕd▒ z nami wspˇ│pracowaŠ, m.in. relacjonuj▒c najciekawsze wydarzenia kulturalne w regionie. Zapraszamy wiŕc wszystkich zainteresowanych, w rˇ┐nym wieku i o rˇ┐nych gustach, bywalcˇw kulturalnych oryginalnych i twˇrczych, ktˇrzy nie boj▒ siŕ kamery i chc▒ wesprzeŠ Katowice w wyÂcigu o tytu│ Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Has│o stara˝ Katowic o tytu│ ESK 2016 – „Miasto Ogrodˇw” – pobudza do myÂlenia w sposˇb niebanalny. Nieustannie zmieniaj▒ca siŕ metropolia to ┐yzny grunt pod nowe pomys│y, innowacje. Symbol Miasta Ogrodˇw jest zaproszeniem do przebywania w przestrzeni publicznej, a tak┐e do wspˇlnej pracy dla jej rozkwitu. Metafora ogrodu zwraca uwagŕ na koniecznoŠ dbania o wspˇln▒ przestrze˝, otaczania jej opiek▒. Has│o zachŕca mieszka˝cˇw do wspˇ│pracy w trosce o najbli┐sz▒ przestrze˝, a jednoczeÂnie stanowi impuls dla kreatywnoÂci. Ogrˇd to wspˇlne dobro, ktˇre nie odgradza, ale jednoczy, ktˇrego si│▒ jest rˇ┐norodnoŠ i otwartoŠ. Chcemy, aby miasto by│o w│aÂnie tak▒ przestrzeni▒.

Casting odbŕdzie siŕ 20 marca w Centrum Kultury Katowice (pl. Sejmu Žl▒skiego 2) w sali 204. Pocz▒tek o godzinie 10.00.

Rejestracja uczestnikˇw pod adresem mailowym: magdalena.piechaczek@2016katowice.euKOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one