Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

1. Ogˇlnopolski Przegl▒d Zespo│ˇw Rockowych "Krock do przodu"

18.02.2011 przez: Miejskie Centrum Kultury w Mys│owicach

Miejskie Centrum Kultury w Mys│owicach zaprasza do udzia│u w 1. Ogˇlnopolskim Przegl▒dzie Zespo│ˇw Rockowych "Krock do przodu". Przegl▒d przeznaczony jest dla osˇb w wieku 16-30 lat z ca│ej Polski prezentuj▒cych autorsk▒ muzykŕ rockow▒. Warunkiem udzia│u w konkursie jest przes│anie do 14 marca 2011 r. pakietu zg│oszeniowego na adres organizatora (MCK w Mys│owicach 41-400, ul. Grunwaldzka 7, dopisek - „Krok do przodu”) Pakiet powinien zawieraŠ: nagranie na noÂniku CD trzech utworˇw, kartŕ zg│oszenia z notatk▒ biograficzn▒ o zespole oraz zdjŕcie zespo│u; ka┐dy pakiet powinien zawieraŠ 5 egzemplarzy wymienionych za│▒cznikˇw; brak kompletnego pakietu spowoduje odrzucenie zg│oszenia.

Do 21 marca uczestnicy zostan▒ poinformowani o wynikach wstŕpnych eliminacji.II etap konkursu odbŕdzie siŕ 26 marca 2011 r. od godziny 15.00.

* ka┐dy zespˇ│ prezentuje najwy┐ej 3 utwory, a │▒czny czas wystŕpu nie mo┐e przekroczyŠ 15 minut (plus maks. 10 minut na ustawienie na scenie); znacz▒ce przekroczenie czasu grozi dyskwalifikacj▒
* jury, z│o┐one z dziennikarzy i muzykˇw, oceniaŠ bŕdzie: przekaz artystyczny wypowiedzi muzycznej, poprawnoŠ techniczn▒ wykonania utworˇw, umiejŕtnoŠ nawi▒zania kontaktu z publicznoÂci▒, wspˇ│pracŕ poszczegˇlnych cz│onkˇw zespo│ˇw, spˇjnoŠ muzyki z tekstem, oryginalnoŠ autorskich kompozycji * werdykt jury jest niepodwa┐alny
* og│oszenie wynikˇw nast▒pi po zako˝czeniu wszystkich przes│ucha˝ i obradach jury.

NAGRODY:
1. Nagroda G│ˇwna - zarejestrowanie w profesjonalnym studiu nagra˝ 3 piosenek; jedna z nich zostanie wybrana jako singiel, do ktˇrej bŕdzie wyprodukowany teledysk
2. Kilkunastominutowy reporta┐ o zespole
3. Profesjonalna gitara elektryczna
4. Koncert w jednej z rozg│oÂni radiowych na Žl▒sku
Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podzia│u nagrˇd
INFORMACJI UDZIELA: Dzia│ Animacji Kultury Miejskiego Centrum Kultury w Mys│owicach, ul. Grunwaldzka 7, 41 – 400 Mys│owice, tel. (032) 222 66 70, w. 43, e-mail: artystyczny@mckmyslowice.pl

Zg│oszenie do pobrania na stronie http://mckmyslowice.pl/aktualnosci/czytaj/id/205KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one