Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

I Love Zabrze - czyli pokaz to co kochasz.

16.11.2010 przez: Activ investment

Zapraszamy do udzia│u w konkursie I Love Zabrze. Wystarczy uwieczniŠ na zdjŕciu to co waszym zdaniem jest interesuj▒ce, pozytywne lub po prostu to co kochacie w Zabrzu i wys│aŠ je na stronŕ www.ilovezabrze.pl. Autor najwy┐ej ocenionego zdjŕcia zostanie nagrodzony voucherem na weekendowy pobyt dla 2 osˇb w Hotelu Go│ŕbiewski w WiÂle. Na pi੠wyrˇ┐nionych prac czekaj▒ nagrody ufundowane przez Gˇrnika Zabrze i Multikino w Zabrzu.

Termin: Konkurs rozpoczyna siŕ w dniu 10 listopada i podzielony jest na dwa etapy:
I Etap – nadsy│anie prac 10 - 30 listopada 2010 r.
II Etap – g│osowanie na stronie www.ilovezabrze.pl od 1 - 14 grudnia 2010 r.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do wszystkich osˇb, ktˇre poprzez fotografiŕ chc▒ wyraziŠ opiniŕ na temat miasta. PokazaŠ to, co w Zabrzu jest ciekawe, inspiruj▒ce czy po prostu to, co w nim kochaj▒. Mile widziani s▒ zarˇwno zawodowi fotografowie jak i amatorzy, mieszka˝cy Zabrza oraz ca│ego regionu

Cel: Celem konkursu jest ocieplenie wizerunku miasta, rozbudzenie dumy oraz sk│onienie mieszka˝cˇw do refleksji nad pozytywnymi aspektami ┐ycia w mieÂcie.

Nagrody: W konkursie zostanie przyznanych 6 nagrˇd. Autor zdjŕcia, ktˇre otrzyma najwiŕksz▒ iloŠ g│osˇw, dostanie voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Go│ŕbiewski w WiÂle. Kolejno punktowane prace zostan▒ nagrodzone zestawami z│o┐onymi z upominkˇw od Partnerˇw Akcji: Gˇrnika Zabrze i Multikina. Dodatkow▒ atrakcj▒ dla zwyciŕzcˇw jest mo┐liwoŠ zaprezentowania siŕ szerszemu audytorium podczas wystawy najlepszych prac podczas wie˝cz▒cej akcjŕ.

Zasady: Zdjŕcia mo┐na nadsy│aŠ do 30 listopada 2010 r. Ka┐dy mo┐e zg│osiŠ do konkursu tylko jedno zdjŕcie, przesy│aj▒c je wraz z opisem zawieraj▒cym uzasadnienie wyboru obiektu uwiecznionego na zdjŕciu. Zwyciŕzcˇw wy│oni▒ internauci, ktˇrzy bŕd▒ mogli oddawaŠ g│osy w dniach od 1 – 14 grudnia na stronie konkursu www.ilovezabrze.pl. Rozstrzygniŕcie konkursu nast▒pi 15 grudnia 2010 r.

Wiŕcej w regulaminie na stronie www.ilovezabrze.pl lub w siedzibie organizatora.KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one