Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Konkurs filmowy „Gˇrnik - gin▒cy zawˇd?”

28.09.2010 przez: Karbomania

Muzeum Gˇrnictwa Wŕglowego w Zabrzu og│asza konkurs filmowy skierowany do m│odzie┐y w wieku od 18 lat do 25 lat. Zg│oszone filmy powinny odnosiŠ siŕ do pytania (problemu) postawionego w tytule konkursu. Twˇrcy filmu wykonuj▒ pracŕ konkursow▒ jako etiudŕ filmow▒ b▒d╝ reporta┐, autorem filmu mo┐e byŠ jedna lub wiŕcej osˇb, za maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 15 minut, a minimalny - 10 minut.

Zrealizowany film mo┐e na przyk│ad dotyczyŠ nastŕpuj▒cych obszarˇw tematycznych:
Ranga zawodu gˇrnika dawnej i dziÂ
Zanikanie tradycji i etosu pracy zwi▒zanej z zawodem gˇrnika
Udzia│ gˇrnikˇw w ┐yciu spo│ecznym, zwi▒zki z regionem
Wk│ad w kulturŕ
Dylematy zwi▒zane z transformacj▒ systemow▒

Aby zg│osiŠ wybrany film do Konkursu nale┐y dostarczyŠ najpˇ╝niej do dnia 15 listopada 2010 roku kopiŕ filmu na p│ycie DVD lub CD-ROM, w jednym z formatˇw: divx, avi, mpeg, mpg, wmv oraz w rozdzielczoÂci co najmniej 320x240 pikseli. Pe│en regulamin konkursu jest dostŕpny pod linkiem: http://www.muzeumgornictwa.pl/regulamin-konkursu-filmowego--gornik---zawod-ginacy-.php

Kontakt: ul. 3 Maja 19, 41-800 Zabrze tel. (032) 271-88-31, 271-65-91 wew. 31 www.muzeumgornictwa.plKOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one