Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Aukcja charytatywna w Rondzie Sztuki "Schizofrenia - otwˇrzcie drzwi"

10.09.2010 przez: Biuro Podrˇ┐y GAMA Katowice

IX Dzie˝ SolidarnoÂci z Osobami Choruj▒cymi Psychicznie pod has│em "Umacnianie i zdrowienie" Inicjatorem akcji jest Zarz▒d G│ˇwny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy wspˇ│pracy Žwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne Âl▒skie obchody dnia solidarnoÂci z osobami choruj▒cymi na schizofreniŕ w ramach Âwiatowego programu „Schizofrenia- otwˇrzcie drzwi” i odbŕd▒ siŕ w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach w dniu 17 wrzeÂnia 2010.

Podczas obchodˇw przeprowadzona zostanie aukcja przekazanych na ten cel egzotycznych pami▒tek z podrˇ┐y, zebranych przez zespˇ│ Biura Podrˇ┐y Gama oraz prac plastycznych wykonanych w przez Uczestnikˇw ŽDS.

Žrodowiskowy Dom Samopomocy przy Žl▒skim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” jako organizator lokalnych obchodˇw ogˇlnopolskiej akcji „Schizofrenia – Otwˇrzcie Drzwi” zaprasza serdecznie do udzia│u w obchodach oraz aukcji na rzecz Uczestnikˇw OÂrodka.

Celem akcji jest przeciwdzia│anie dyskryminacji i stygmatyzacji osˇb choruj▒cych na schizofreniŕ i ich rodzin poprzez edukacjŕ, wspˇ│pracŕ z mediami oraz integracjŕ ze Ârodowiskiem lokalnym.

Ramowy program imprezy:
11.30 – Otwarcie i powitanie - mgr Ewa Jŕdrychowska-P│onka, lek. med. Krzysztof Czuma, Prezes Žl▒skiego Stowarzyszenia „AD VITAM DIGNAM”
12.00 - Prezentacja dzia│alnoÂci Žrodowiskowego Domu Samopomocy oraz projektu „Akademia Rozwoju Osobistego i Zawodowego szans▒ na zatrudnianie osˇb z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego ze Ârodkˇw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo│ecznego (Ewa Jŕdrychowska – P│onka, Sabina Mucha)
13.00 – DoÂwiadczenia osˇb po kryzysach psychicznych, ktˇre podjŕ│y pracŕ - wyst▒pienia p. El┐biety Gulczy˝skiej, p. Ma│gorzaty Kisielowskiej
13.30 – prezentacja eksponatˇw aukcyjnych oraz licytacja organizowana przez Biuro Podrˇ┐y Gama
15.00 - poczŕstunek
Przewidujemy oprawŕ muzyczn▒ imprezy.

Organizator:
Žrodowiskowy Dom Samopomocy przy Žl▒skim Stowarzyszeniu "Ad Vitam Dignam" w Katowicach
adres: Katowice 40-405 ul. Oswobodzenia 92
telefon: 32 255 71 96
e-mail: sdsavd@poczta.onet.pl

Komitet organizacyjny:
Galeria Rondo Sztuki
adres: Katowice, 40-121 Rondo im. Gen. Jerzego Ziŕtka 1 telefon: 32 720 11 32

Organizacja aukcji:
Biuro Podrˇ┐y GAMA
ul. Opolska 7
Katowice
telefon: 32 259 63 64



KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one