Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Konkurs na logo miasta Piekary Žl▒skie

23.08.2010 przez: Stowarzyszenie Twˇrcˇw Grafiki U┐ytkowej

Urz▒d Miasta Piekary Žl▒skie og│osi│ konkurs na logo miasta.
Logo powinno jednoznacznie kojarzyŠ siŕ z miastem, wyra┐aŠ jego charakter i aspiracje. Powinno │▒czyŠ jego dobrze rozumiany tradycyjny charakter z nowoczesnymi aspiracjami, wyra┐onymi has│em promocyjnym „Piekary Žl▒skie – miasto z perspektywami” (punkt odniesienia stanowiŠ mo┐e rˇwnie┐ „Strategia Rozwoju Miasta Piekary Žl▒skie”).
Logo nie mo┐e zawieraŠ w sobie obowi▒zuj▒cej oficjalnej wersji herbu.

Prace oceniaŠ bŕdzie profesjonalne jury w sk│adzie:
prof. Marian Oslislo – rektor Akademii Sztuk Piŕknych w Katowicach, cz│onek honorowy STGU
prof. Roman Kalarus – wyk│adowca Akademii Sztuk Piŕknych w Katowicach, cz│onek honorowy STGU
dr Dawid Korzekwa – Prezes STGU
Katarzyna Hepa – projektantka
Gra┐yna Taberska-»muda – plastyk, instruktor O.K. „Andaluzja” w Piekarach Žl▒skich
Anna Garcorz – Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzŕdu Miasta Piekary Žl▒skie
Marcin Gawe│ – inspektor w Biurze Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzŕdu Miasta Piekary Žl▒skie

Konkurs bŕdzie przebiega│ dwuetapowo – spoÂrˇd nades│anych projektˇw jury wybierze maksymalnie pi੠prac, ktˇre nastŕpnie poddane bŕd▒ konsultacjom spo│ecznym. Opinia mieszka˝cˇw bŕdzie wa┐n▒ wskazˇwk▒ dla jurorˇw, ktˇrzy dokonaj▒ ostatecznego wyboru logo Piekar Žl▒skich.

Konkurs skierowany jest do osˇb fizycznych i podmiotˇw prawnych, w szczegˇlnoÂci zajmuj▒cych siŕ projektowaniem graficznym, studentˇw i absolwentˇw wy┐szych uczelni artystycznych oraz szkˇ│, posiadaj▒cych kierunki projektowe. Konkurs przeznaczony jest dla osˇb pe│noletnich.

Termin nadsy│ania prac up│ywa 29 pa╝dziernika 2010.
Og│oszenie wynikˇw nast▒pi do 30 listopada 2010.
STGU jest merytorycznym partnerem konkursu.

ZAPRASZAMY DO NADSYúANIA PRAC!

Pe│n▒ treŠ regulaminu odnajd▒ Pa˝stwo na stronie http://stgu.pl/archives/8067
W razie wszelkich pyta˝ prosimy o kontakt: konkurs@stgu.plKOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one