Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Wychowanie jest sztuk▒, a sztuka - to najbardziej aktywny wychowawca

28.05.2010 przez: Ewa Kokot

Konferencja jest mo┐liwoÂci▒ zetkniŕcia siŕ z prezentacj▒ najnowszych dokona˝ w dziedzinie wychowania przez sztukŕ w kontekÂcie rozwoju wychowankˇw. Bŕdzie ona prˇb▒ odpowiedzi na pytanie w jaki sposˇb dziecko korzysta z kontaktu z galeri▒, muzeum czy z udzia│u w warsztatach twˇrczych? Bŕdzie te┐ szans▒ zetkniŕcia siŕ z przyk│adami dobrych praktyk w tym zakresie. Przecie┐ to w│aÂnie sztuka jest naturalnym Ârodowiskiem m│odego cz│owieka, zaszyfrowan▒ stenografi▒ uczuŠ, prze┐yŠ, przemian spo│eczno-politycznych. W niej jak zwierciadle wychowanek przegl▒da siŕ ze swoimi problemami i lŕkami. Mimo marginalizacji to w│aÂnie sztuka, poprzez jej odbiˇr i tworzenie, ma szanse wyznaczyŠ miejsce dziecka w otaczaj▒cym Âwiecie...

Miejsce konferencji: Galeria Sztuki Wspˇ│czesnej BWA w Katowicach
Organizator: GˇrnoÂl▒skie Centrum Kultury w Katowicach
Wspˇ│organizator: Regionalny OÂrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Galeria Sztuki Wspˇ│czesnej BWA w Katowicach
Udzia│ w konferencji jest bezp│atny.
Osoby zainteresowane udzia│em w konferencji prosimy o przes│anie wype│nionej i podpisanej karty zg│oszenia faksem lub poczt▒.
Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdˇw 21
http://www.metis.pl/sztuka/

Termin przyjmowania zg│osze˝ na konferencjŕ up│ywa z dniem 7 czerwca 2010 r. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejnoŠ zg│osze˝.KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one