Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Konkurs dla m│odych zespo│ˇw "Hallo, tu Londyn"

14.10.2009 przez: Stowarzyszenie Colere.pl

Masz kapelŕ i chcesz siŕ ni▒ pochwaliŠ? Rusza internetowy cykl muzyczny „Hallo, tu Londyn”. Organizatorem konkursu dla m│odych wykonawcˇw jest Âl▒skie Stowarzyszenie Colere.pl, ktˇre do tego projektu zaprosi│o ekspertˇw z bran┐y muzycznej i medialnej.

Od pocz▒tku pa╝dziernika ka┐dy zainteresowany zespˇ│ bŕdzie mˇg│ zg│osiŠ siŕ do cyklu. Redakcja wybierze najlepszego wykonawcŕ i zareklamuje go na swojej stronie. Powstanie szereg artyku│ˇw, wywiad, a tak┐e specjalnie dla niego eksperci oceni▒ jego nagrania. WÂrˇd oceniaj▒cych bŕd▒:

- Jan Benedek - patron cyklu (od nazwy jego piosenki wziŕ│a siŕ nazwa); utalentowany gitarzysta, kompozytor, ktˇry zas│yn▒│ jako wspˇ│twˇrca potŕgi T.Love. Dla tego zespo│u skomponowa│ „Warszawŕ” oraz „Kinga”. Muzyk ma na koncie rˇwnie┐ wspˇ│pracŕ z zespo│em Tilt, a aktualnie pracujŕ nad solow▒ p│yt▒ z Mu˝kiem Staszczykiem. Strona: www.benedek.pl

- Adam Z│otorowicz - cz│owiek w 100% zwi▒zany z kultur▒, a przede wszystkim z muzyk▒. Mo┐ecie go kojarzyŠ z katowickiego Antyradia, w ktˇrym prowadzi "Pe│n▒ kulturŕ". Stara siŕ ÂledziŠ jak najdok│adniej rynek muzyczny, dziŕki czemu mia│ przyjemnoŠ byŠ jednym z jurorˇw na May Music 2009.

»eby zakwalifikowaŠ siŕ do cyklu „Hallo, tu Londyn” zespˇ│ (lub wykonawca) musi graŠ muzykŕ gitarow▒. Powinien tak┐e byŠ obecny w sieci – posiadaŠ swˇj profil na portalu www.myspace.com i umieÂciŠ na nim co najmniej 4 utwory. Ostatnim etapem jest wys│anie wiadomoÂci na adres redakcja@colere.pl, w ktˇrej nale┐y umieÂciŠ tylko 3 niezbŕdne informacje: nazwa zespo│u, miejscowoŠ, adres profilu w serwisie myspace.com.

Wiŕcej informacji pod adresem: http://londyn.colere.pl.

Zapraszamy!KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one