Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Spotkanie „PR, czyli co siŕ wyPRawia w kulturze?”

12.05.2009 przez: Danuta PiekoÂ

Za poÂrednictwem „PR, czyli co siŕ wyPRawia w kulturze?” chcemy dotrzeŠ do osˇb odpowiedzialnych za promocjŕ i public relations w instytucjach kultury. Podczas spotkania zaprezentowane zostan▒ „case studies” pokazuj▒ce praktyczne wykorzystanie public relations w promocji i udanej realizacji przedsiŕwzi੠o wymiarze kulturalnym. Panel dyskusyjny pozwoli z kolei poznaŠ rˇ┐ne spojrzenia i doÂwiadczenia zwi▒zane z przygotowywaniem i realizacj▒ dzia│a˝ promocyjnych i public relations w instytucjach kulturalnych wojewˇdztwa Âl▒skiego.

Kiedy: 26 maj 2009 (wtorek), godzina: 12.00 – 15.00
Gdzie: Bytomskie Centrum Kultury, Bytom ul. »eromskiego 27 (www.becek.pl – w zak│adce Kontakt znajduje siŕ mapa dojazdu)
Kto (uczestnicy): Przedstawiciele instytucji dzia│aj▒cych na szeroko pojŕtym polu kultury (teatry, muzea, domy kultury, biblioteki, organizacje pozarz▒dowe)KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one