Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

DOúíCZ DO NASZEJ PACZKI... SZLACHETNEJ PACZKI!!!

18.10.2008 przez: Monika Adamus

Chcesz staŠ siŕ czŕÂci▒ ogˇlnopolskiej sieci poÂrednikˇw dobroci? Zosta˝ wolontariuszem Szlachetnej PACZKI!

Po raz kolejny Stowarzyszenie WIOSNA organizuje ogˇlnopolsk▒ akcjŕ – Szlachetna PACZKA (w poprzednich latach – Žwi▒teczna PACZKA). Celem akcji jest skuteczna pomoc rodzinom i osobom samotnym, ktˇre ┐yj▒ w biedzie niezawinionej. WÂrˇd nas, w Polsce oko│o 12% osˇb ┐yje na skraju ubˇstwa. Mo┐emy im pomˇc, zw│aszcza na „naszym podwˇrku” – w naszym Ârodowisku lokalnym. Najpierw pojawi│a siŕ idea, a ju┐ od oÂmiu lat wolontariusze, darczy˝cy, sponsorzy, zaprzyja╝nieni z WIOSNí dziennikarze i inni WIOSENNI przyjaciele zamieniaj▒ tŕ ideŕ w czyny – szlachetne czyny. Pomagaj▒c – koncentrujemy siŕ na tych rodzinach i osobach samotnych, ktˇre nie maj▒ postawy roszczeniowej, nasza pomoc mo┐e byŠ jedyn▒, jak▒ otrzymaj▒. My, wolontariusze Szlachetnej PACZKI, sami odwiedzamy potrzebuj▒ce osoby, aby zadaŠ im pytanie – Czego najbardziej Wam brakuje? W odpowiedzi na potrzeby rodzin i osˇb samotnych szukamy darczy˝cˇw, ktˇrzy chc▒ podzieliŠ siŕ z potrzebuj▒cymi tym, co maj▒, osˇb, ktˇre chc▒ zrobiŠ dla kogo paczkŕ na Âwiŕta. Gotowe paczki dostarczane s▒ do magazynˇw, sk▒d wolontariusze rozwo┐▒ je do potrzebuj▒cych osˇb.

Szlachetna PACZKA organizowana jest tak┐e w Gliwicach. Dlatego ZAPRASZAMY DO WSPËúPRACY!

BíDČ SZLACHETNY! Podziel siŕ swoim czasem, zaanga┐owaniem, prac▒ i sercem z innymi – zosta˝ wolontariuszem Szlachetnej PACZKI! W tym celu skontaktuj siŕ z gliwick▒ Liderk▒ Rejonu – Monik▒ Adamus (tel. kom.: 692 321 006, e-mail: monika_adamus@poczta.onet.eu). W celu uzyskania informacji, zajrzyj na stronŕ: www.wiosna.org.pl Przy│▒cz siŕ do Gliwickich Paczkersˇw!KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one