how-to

Oto jedna z ciekawszych i bardziej osobliwych lektur na jakie trafiłem ostatnio. Tytuł tej publikacji – How to Disappear in America należy potraktować dosłownie. Książka amerykańskiego artysty Setha Price’a jest, tym na co wskazuje jej okładka – manualem, poważnym i rzeczowym zbiorem instrukcji dla osób pragnących rozpłynąć się bez śladu w Stanach Zjednoczonych. Znajdziemy tam wszystko, oczywiście dostosowane do amerykańskich realiów, co powinniśmy wiedzieć gdy zapragniemy rozpocząć swoje życie jeszcze raz od początku: począwszy od takich informacji jak usunąć informacje z baz danych różnego rodzaju instytucji – banków czy przychodni zdrowia, jak pozbyć się swojego samochodu i telefonu komórkowego, po wskazówki dotyczące życia na pustyni, oraz procedurę uzyskania zupełnie nowej, zalegalizowanej tożsamości. Mimo że informacje te są po prostu skradzione czy też zapożyczone przez Price’a z zasobów internetowych i przewodników, ten tekstowy kolaż składa się w sensacyjną, absorbującą czytelnika fabułę, z majaczącymi w tle awangardowymi i konceptualnymi mitologiami (ze zniknięciem Basa Jan Adera na czele). Price opowiadał w wywiadzie z Reeną Spaulings: the book suggests that one way to disappear in America is to renounce the world of work, of gainful employment and documents and contracts. That’s often been associated with artists. But another popular way to disappear in America is to throw yourself into production. (…) You can write off your DSL as a tool, so the government says yes, it’s productive, it’s production. That way, everything disappears into work.


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags: , , ,

Browse Timeline


Comments are closed.