tablica_wawoz_03_grain_posterize_press_small

Wąwóz – uwodzicielska fantazja Joanny Rajkowskiej na temat pasażu znajdującego się pomiędzy tymczasową siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i pawilonem Emilia. Jeśli wdrożylibyśmy ten projekt do realizacji byłby on prawdopodobnie najdroższą, ale i prawdopodobnie najbardziej enigmatyczną pracą polskiego artysty ostatniej dekady. Wąwóz zaprezentowany jako rendering i architektoniczne rysunki, jest częścią programu Warszawa w budowie.


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags: ,

Browse Timeline


Comments are closed.